ENA470 (PMU + PQA)

Přístroj kombinující měření kvality elektřiny, přesné měření fázorů a zapisovač poruchových dějů v jednom zařízení.

Měření kvality elektřiny je základní funkcí přístroje. Mezi hlavní moduly patří analýza FFT, vyhodnocení kvality dle EN50160, vyhodnocení toku výkonů a energií, zachycování rychlých (transient) i pomalých (disturbance) dějů, poskytování množství on-line dat atd. Měření kvality splňuje požadavky normy ČSN EN 61000-4-30 pro přístroj třídy A.

Přesné měření fázorů poskytuje okamžité fázory napětí a proudů, která dále slouží k on-line detekci stavu energetické soustavy na základě porovnání fázového úhlu v různých bodech distribuční nebo přenosové soustavy několika přístroji v synchronizovaných časových okamžicích. Data jsou počítána a dále zasílána dle standardu IEEE C37.118-2005.

Zařízení také funguje jako zapisovač poruchových dějů – jsou měřeny i proudy z ochranářských jader měřicích transformátorů. Proudové vstupy přístroje dokáží na rozsahu 1 A měřit špičkově až 25 A. Zapisovač může být spuštěn splněním podmínky nebo i digitálními vstupy. Tyto poruchové děje mohou být dále použity v nadřazených systémech například k lokalizaci poruch.

Model ENA470 se skládá z průmyslového PC v kompaktní skříni a externí jednotky úpravy signálu BK-SCM-01A včetně přijímače GPS. Modul BK-SCM-01A slouží pro úpravu analogových signálů a poskytuje také až 64 digitálních vstupů. Je vybaven i interním přijímačem časového signálu. Proudové vstupy jsou zdvojeny pro připojení signálů z měřicích jader (přesná měření) i ochranářských jader (pro záznam poruchových dějů).

Analyzátor ENA470 splňuje požadavky normy ČSN EN 61000-4-30 pro přístroj třídy A v aktuální verzi.

Specifikace

Technická specifikace:

Všeobecně
Intervaly ukládání (PQ) k*0,2 s/ 3s/ k*1 min/ 10 min/ 15 min/ 2 h
Odesílání fázorových dat až 50x za sekundu
Pracovní teplota 0 až +50 °C
Teplota skladování -30 až +80 °C
Rozměry 195 x 230 x 90 mm (v x š x h)
Hmotnost 3 kg
Napěťové vstupy
Počet vstupů 4
Vstupní rozsahy 60 V, 120 V RMS, volitelně 600 V RMS
Šířka pásma 45 Hz až 2,5 kHz
Elektrická pevnost 1 kV kontinuální
Vstupní impedance 600 kOhm, 10 pF
Izolační pevnost 4,2 kV RMS, 50 Hz, 1 min
Přesnost (PQ) +/-0,1 %
Přesnost (PMU) Total Vector Error 0,5 %
Proudové vstupy (měřicí jádra)
Počet vstupů 4
Vstupní rozsahy 1 A, 5 A
Přesnost (PQ) +/-0,1 %
Přesnost (PMU) Total Vector Error 0,5 %
Proudové vstupy (ochranářské jádra)
Počet vstupů 4
Vstupní rozsahy 1 A, špičkový měřitelný proud až 25 A
Digitální vstupy
Počet vstupů až 64
Normy
Bezpečnost ČSN EN 60950
EMC ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 61000-4-2 až 6
Pro analýzu ČSN EN 50160 ed. 3 (2010), ČSN EN 61000-4-7, ČSN EN 61000-4-15, ČSN EN 61000-4-30, IEEE C37.118-2005
Hardware
Operační paměť 4 GB RAM
Procesor Intel Atom D2550 1.86 GHz dvoujádrový
Úložiště 16GB průmyslová CFast karta, volitelně další 64 GB průmyslový SSD
Displej volitelný, připojitelný přes VGA rozhraní
Rozhraní 2xEthernet, 2xRS232/RS485, USB, DVI-I, HDMI
A/D převodník 16 bitů
Vzorkovací frekvence 9600S/s, 19200S/s, volitelně 57600S/s
Napájení 9 - 36 V DC, možno dodat i externí zdroj 90 až 265 V AC i DC
Příkon 30 VA
Záruka 5 let

Stáhnout