ENA8000

PŘENOSNÝ ANALYZÁTOR KVALITY ELEKTŘINY TŘÍDY A

 

Kvalita dle ČSN EN 61000-4-30 ed.3

 • Moderní ovládání
 • Dotykový displej
 • Velká kapacita úložiště
 • Baterie
 • GPS
 • Harmonická analýza
 • Výkony a energie
 • Přechodové děje
 • Osciloskopické záznamy
 • Symetrické komponenty

 

Funkcionalita

Firmware přístroje počítá parametry kvality elektřiny dle EN50160 a splňuje požadavky na vyhodnocení dle normy IEC 61000-4-30 Třídy A a dalších (61000-4-7, 61000-4-15)

Hlavní měřicí funkce jsou:

 • U, I, P, Q, S, frekvence, THD U, THD I, účiník, energie – AP, AQ, AS, APin, APout, všechny veličiny po fázích i celkově
 • Harmonické – U, I, P, Q, do 50té harmonické
 • Symetrické komponenty – rozklad třífázové soustavy na pozitivní, negativní a nulovou složku
 • Rychlost ukládání již od 200 ms
 • Kvalita napětí dle EN50160, IEC 61000-4-30 (U, frekvence, THD U, flicker, nesymetrie, harmonické)
 • Napěťové události dle EN50160, IEC 61000-4-30 (přepětí, podpětí, přerušení), telegramy HDO
 • Osciloskopické záznamy (transienty) – přístroj uloží osciloskopický záznam v případě splnění podmínky
  • Záznam je spuštěn když zvolené veličiny (U, I, P, Q, S, frekvence, PF, atd.) překročí nastavené limity
  • Osciloskopický záznam je tvořen průběhy napětí a proudu s vzorkovací frekvencí 9600/19200/57600 za sekundu, délka záznamu je až 60 sekund, s pre-triggerem až 1,2 sekundy
 • Pomalé děje (disturbance) – přístroj uloží půl-periodové efektivní hodnoty řady veličin v případě splnění podmínky
  • Záznam je spuštěn když zvolené veličiny (U, I, P, Q, S, frekvence, PF, atd.) překročí nastavené limity
  • Záznam je tvořen půl-periodovými hodnotami napětí, proudu, frekvence, výkonu atd. (rychlost vzorkování je 100 vzorků za sekundu), délka záznamu je až 10 minut, s pre-triggerem až 30 sekund
 • Přístroj je ovládán aplikací ENA-Touch, data prohlížena v nástroji ENA-Report
 • Specifikace

  Technická specifikace:

  Napěťové vstupy
  Počet 4
  Rozsah 500 V RMS (měření do 1000 V RMS)
  Přesnost 0,05 %
  Izolační pevnost 6 kV
  Impedance 3,8 MOhm
  Proudové vstupy
  Počet 4
  Sensory Kleště, Rogowského cívky
  Rozsah Dle senzorů, standardně 5 A pro kleště, 3000 A pro Rogowského cívky
  Přesnost Kleště 0,1 %, Rogowského cívky 0,5 %
  Hardware
  Displej 10 palců, 800 cd, dotykový
  Úložiště 128 GB
  Rozhraní USB, Ethernet, Wi-Fi
  A/D převod 24-bit sigma-delta
  Vzorkování 9 600 Sa/s, 19 200 Sa/s, 57 600 Sa/s
  Napájení 100 VAC - 240 VAC
  Baterie 2 hodiny, 100 Wh
  Třída CATIV 300 V
  Další
  Volitelné rozšiřující rozhraní GPS, CAN RS-485, Analogové vstupy