BK-Node

BK-Node firmware analyzátorů BK-ELCOM

Počet napěťových a proudových vstupů stejně jako jejich měřicí rozsahy určuje hardwarové provedení analyzátoru kvality elektřiny BK-ELCOM zvolené dle potřeb zákazníka.

Jiné vlastnosti jako jsou vyhodnocované veličiny, charakter ukládaných dat a komunikační protokoly analyzátoru kvality elektřiny BK-ELCOM definuje firmware přístroje. Veškeré varianty analyzátorů BK-ELCOM používají jednotné formáty datových souborů a mají jednotné ovládání.

Firmware analyzátorů BK-ELCOM nazývaný BK-Node splňuje platné mezinárodní normy a další závazné dokumenty platné pouze v České republice, které předepisují požadované vlastnosti měřicí techniky v oblasti energetických rušení:

 • ČSN EN 61000-4-30 třída A.
 • ČSN EN 50160
 • ČSN EN 61000-4-7
 • ČSN EN 61000-4-15
 • PNE 33 3430-7
 • PPDS "Pravidla provozování distribučních soustav, příloha 3 Kvalita elektřiny v distribuční soustavě, způsoby jejího zjišťování a hodnocení"
 • PPPS "Pravidla provozování přenosové soustavy, část 5 Bezpečnost provozu a kvalita na úrovni PS"

 

Funkcionalita firmwaru BK-Node

Firmware pro analyzátory BK-ELCOM má implementovány následující paralelně běžící moduly měřicích přístrojů:

 • FFT analyzátor harmonických a meziharmonických
 • Monitor výkonů a energií
 • Osciloskop a Vektorskop
 • Monitor napětí podle ČSN EN 50160 a měřič blikání (flikr)
 • Monitor rychlých dějů (transient recorder)
 • Monitor digitálních vstupů (digital transient recorder)
 • Monitor pomalých dějů (PAD recorder)
 • Monitor poruchových dějů (disturbance recorder)
 • Analyzátor signálu HDO (telegramy)
 • Analyzátor souměrných složek sítě
 • Analyzátor zkratové impedance sítě
 • Monitor alarmů
 • Monitor půlperiodových RMS extrémů U a I

Některé hardwarové provedení analyzátorů BK-ELCOM nepodporují všechny tyto moduly. Všechny uvedené moduly měří jak 50 Hz tak i 60 Hz systémy. BK-Node nemá grafické uživatelské rozhraní, k ovládání tohoto firmwaru slouží aplikace BK-Touch, kterou lze analyzátory ovládat lokálně i vzdáleně.