BK-Remote

BK-Remote - část systému BK-ELCOM pro on-line správu vzdálených analyzátorů BK-Measure.

 

Analyzátory kvality elektřiny BK-Measure v distribuovaném systému nebo jako samostatné přístroje mohou být centrálně on-line spravovány a monitorovány pomocí aplikace BK-Remote. Tato aplikace umožňuje dálkovou správu (zastavování, konfigurování, spouštění), monitorování (prohlídka měřených dat) a post-processing (prohlídka zpracovaných naměřených dat v podobě protokolů) současně na několika přístrojích BK-Measure. Ke komunikaci s jednotlivými místy měření lze využít buď počítačové sítě (Ethernet, protokol TCP/IP) nebo telekomunikační linky (modem). Uživatel má takto plnohodnotnou možnost z libovolného místa na dálku kontrolovat a řídit chod jednotlivých měřicích míst a prohlížet naměřená data.