BK-SCADA

BK-SCADA systém umožňuje:

 

  • Umožňuje zobrazování libovolných okamžitých hodnot na více pracovištích současně
  • Možnost současného zobrazování okamžitých hodnot z více přístrojů
  • Uživatelské rozhraní je navrhováno dle požadavků zákazníka a aplikace vždy na míru
  • Možnost napojení na jiné SCADA systémy
  • Automatické stahování naměřených dat z analyzátorů na centrální úložiště (volitelně na SQL server)
  • Prohlížení a analýza dat z centrálního úložiště aplikací BK-Report (volitelně BK-Web)
  • Správa uživatelů (různá uživatelská práva pro prohlížení okamžitých dat, konfiguraci analyzátorů,...)

 

bk-elcom ENA-SCADA Web

BK-SCADA-Server

Služba běžící na operátorském pracovišti (serveru). Tato služba běží na pozadí a stará se o komunikaci s analyzátory a klienty pomocí protokolu TCP/IP. Tato aplikace také zajišťuje  automatické stahování dat z analyzátorů na centrální úložiště serveru a poskytuje k nim přístup pro jiné aplikace. BK-SCADA-Server také poskytuje rozhraní pro všechny ostatní aplikace komunikující s analyzátory podle uživatelských práv.

BK-SCADA-Klient

Poskytuje grafické uživatelské rozhraní k analyzátorům BK-ELCOM v distribuovaném systému. Aplikace slouží k zobrazování okamžitých hodnot na více pracovištích současně a je navrhnutá na míru dle požadavků zákazníka. Umožňuje zobrazit současně okamžité hodnoty z více přístrojů a poskytuje rozhraní ke spouštění aplikací BK-Touch (on-line monitoring a konfigurace měřicího systému) a BK-Report (analýza uložených dat).

 

bk-elcom BK-SCADA-Client 1

 

bk-elcom BK-SCADA-Client 2

 

bk-elcom BK-SCADA-Client 3

 

bk-elcom BK-SCADA-Client 4