BK-Touch

BK-Touch ovládání analyzátorů BK-ELCOM

BK-Touch poskytuje grafické uživatelské rozhraní k firmwaru BK-Node realizující vlastní měření signálů. Prostřednictvím tohoto rozhraní lze konfigurovat parametry měření, konfigurovat ukládání dat a událostí, zobrazovat on-line data atd. Moderní aplikace BK-Touch je plně přizpůsobena pro ovládání dotykovým displejem. Pomocí této aplikace lze analyzátor ovládat také dálkově přes rozhraní ethernet.

Grafické rozhraní je intuitivní a přináší vysoký uživatelský komfort a přehledné zobrazení měřených dat. Data lze zobrazit do grafů, tabulek, spekter či vektorových diagramů. Uživatel si může zobrazit jednoduché přehledy všech základních veličin, nebo detailní zobrazení kterýchkoliv měřených veličin. Lze si také nadefinovat vlastní seznamy veličin, které mají být zobrazeny v tabulce.

BK-Touch umožňuje také definici podmínek pro zachycování událostí. Všechny zachycené události s takto nadefinovanými podmínkami jsou zobrazeny v jedné přehledné tabulce s možností filtrování událostí podle typu či fáze. Aplikací BK-Touch lze nastavit všechny parametry měření počínaje vstupním zapojením až po limity EN50160 nebo parametry ukládání dat. Pokud běží BK-Touch dálkově, umožňuje stahovat naměřené data z paměti analyzátoru k další analýze.

Tutoriály:

Připravili jsme pro Vás sérii výukových kurzů používaní aplikace BK-Touch. V těchto videotutoriálech Vás postupně seznámíme s nejdůležitějšími funkcemi a možnostmi, které BK-Touch nabízí. Jejich jednotlivé části naleznete na těchto odkazech:

1. část

BK-Touch - Nastavení analyzátoru (1. část)

2. ČÁST

BK-Touch - Zobrazení on-line měřených dat (2. část)

3. část

BK-Touch - Nastavení a zobrazení událostí (3. část)

4. část

BK-Touch - Ukládáni a stahování dat (4. část)