BK-Web

BK-Web slouží pro zobrazení porovnání a statistické zpracování dat naměřených sítí distribuovaných analyzátorů BK-ELCOM a uložených na centrálním databázovém serveru. Jako centrální úložiště dat lze použít MS-SQL nebo ORACLE.

bk-elcom BKWeb

 

BK-Web umožňuje použitím standardního prohlížeče www stránek vybírat analyzátory a prohlížet naměřená data. Na centrálním datovém serveru jsou dynamicky generovány www stránky s požadovanou podobou protokolu z měření. Uživatel si nemusí v místě prohlídky dat instalovat žádný dodatečný SW, má-li k dispozici standardní prohlížeč www stránek (MS Internet Explorer verze 6 nebo 7).