Distribuovaný systém

Komplexní modulární řešení monitoringu kvalitativních parametrů elektřiny umožňuje trvalé dokumentování a analýzu kvality elektřiny ve vybraných místech rozvodné soustavy. Naměřené údaje jsou z jednotlivých míst měření přenášeny na centrální databázový server. Prohlídka dat uložených v databázi je možná z libovolného počítače prostřednictvím standardního prohlížeče www stránek. Uživatel může prohlížet data z libovolného monitorovaného místa pro zvolený časový interval a vytvářet dle potřeby tištěné protokoly.

Zásadní výhodou systému BK-ELCOM je využití standardních technologií z oblasti počítačových sítí (SQL server, ODBC rozhraní, TCP/IP protokol). Trvale instalované analyzátory BK-ELCOM se vyznačují rozsáhlostí dosažitelných komunikačních funkcí a obrovskou velikostí datového prostoru. Systém umožňuje on-line dálkovou správu jednotek v místě měření z kteréhokoliv místa počítačové sítě nebo prostřednictvím modemu.

Distribuovaný systém analyzátorů kvality elektřiny:

 

  • BK-Web slouží pro analýzu, zobrazení, porovnání, statistické zpracování, export a tisk protokolů pro data uložená v databázi MS-SQL nebo ORACLE. Klientem je standardní prohlížeč webových stránek. Data z jednotlivých analyzátorů jsou ukládána do databáze a publikována standardními technologiemi do Intranetu nebo Internetu.
  • BK-Monitor zabezpečuje navazování spojení ze strany databázového serveru směrem k distribuovaným analyzátorům, přenos dat z analyzátorů a ukládání dat do databáze. Podporované databáze jsou MS-SQL a ORACLE. BK-Monitor také poskytuje informace o stavu celého distribuovaného systému.
  • BK-Replicator poskytuje naměřená uložená data z místa měření aplikaci BK-Monitor. BK-Replicator běží vždy přímo na analyzátoru.
  • BK-SCADA umožňuje zobrazování libovolných okamžitých hodnot na více pracovištích současně dle požadavků zákazníka.