ExpertPower

Energetický software SATEC ExpertPower

Kompletní řešení firmy SATEC obsahuje portfolio nejrůznějších přesných přístrojů pro měření energií, a dále centrální software ExpertPower, který poskytuje užitečné informace a analýzu pro zlepšení efektivity, spolehlivosti, bezpečnosti a ziskovosti energetického systému zákazníků.

ExpertPower je založen na standardním uživatelském webovém rozhraní fungujícím ve všech nejpoužívanějších internetových prohlížečích.

Systém lze používat a je dodáván ve dvou variantách. První z nich je ExpertPower jako služba (SaaS), kdy odpadá nutnost provozovat a pořizovat vlastní hardware za cenu měsíčních licenčních poplatků. Druhá je varianta Professional, kdy je ExpertPower dodáván jako samostatný a kompletní instalační balík a je nainstalován na serveru zákazníka.

 

Funkcionalita systému ExpertPower

Sběr dat

 • Automatické stahování naměřených dat
 • Provádění složitějších výpočtů ze dvou a více přístrojů
 • Jednoduchá a rychlá konfigurace nových měřících přístrojů a komunikačních serverů
 • Komunikace po sériovém portu, nebo protokolem TCP/IP
 • Komunikační protokol Modbus

Prezentace měřených dat a kvalita elektřiny

 • Veškerá data jsou prezentována přímo v internetovém prohlížeči v grafech a tabulkách – odpadá nutnost instalace dalšího softwaru a nutné školení zaměstnanců
 • Přizpůsobitelný hlavní panel (možnost návrhu vlastního grafického rozhraní), v jednoduchých grafech se zobrazují nejnovější data, možnost vlastní volby zobrazených hodnot v grafu
 • Víceuživatelské prostředí, několik úrovní zabezpečení (nastavení přístupových práv jednotlivým uživatelům nebo skupinám)
 • Výpočet normy ČSN EN 50160, výpočet harmonických, zobrazení průběhu elektrického signálu s detailní analýzou a vyobrazením fázorů

Ukládání a zobrazení historických dat

 • Všechna měřená data se ukládají trvale do databáze
 • Možnost vlastní volby parametrů historických dat, které se zobrazí do grafu
 • Monitoring vývoje pro včasné odhalení potenciálních problémů

Tvorba protokolů

 • Manuální, automatické nebo plánované generování protokolů
 • Před-konfigurované, nebo vlastní protokoly
 • Formáty pro ukládání protokolů: HTML, MS EXCEL nebo PDF

Události a upozornění

 • Možnost nastavení několika úrovňových kritérií pro vznik událostí
 • Nastavení okamžitého oznámení vzniku události přes SMS, e-mail nebo obojí
 • Protokolování událostí
 • Požadavky na potvrzení uživatelem

Komunikace a integrace

 • Integrace několika systémů pro hospodaření s energiemi, jako jsou například měření kvality energií nebo účtování do jednoho celku založeného na webových technologiích
 • Export dat do různých formátů pro pozdější zobrazení nebo zpracování (Excel, PDF)
 • Volitelný modul s webovým rozhraním umožnuje propojení s podnikovými aplikacemi třetích stran (BMS, SCADA, ERP, CRM, Účetnictví)

Architektura

 • Plná podpora všech nejpoužívanějších internetových prohlížečů (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari)
 • Flexibilní architektura umožnuje systém rozšiřovat od jednoho, až po tisíce měřících zařízení
 • Virtualizované servery – schopnost systému běžet na serverových virtualizačních technologiích, jako je například VMWare
 • Lokální, nebo vzdálená SQL databáze (Express, Standard a Enterprise MS SQL edice)

 

Demo systému ExpertPower si můžete vyzkoušet v české, nebo anglické lokalizaci zadáním následujících přihlašovacích údajů:

Lokalizace Uživatel Heslo
Česky/Czech CZdemo CZdemo
Anglicky/English ENdemo ENdemo

 

Na přihlašovací stránku ExpertPower se dostanete kliknutím na logo ExpertPower:

logo expertpower

 

Společnost ELCOM, a.s. je výhradním dodavatelem systému ExpertPower pro měření a kontrolu kvality energií v České Republice a na Slovensku.