Testované parametry

Detekce polohy troleje s přesností 25 mm vůči mechanickému středu lišty sběrače na mechanickém rozsahu +/- 525 mm
Detekce výšky troleje s přesností cca. 25 mm vůči rovině střechy vozidla
Měření ujeté vzdálenosti vozidla s chybou měření 0,1 %
Rychlost vyčítání polohy a přesnost polohy bude dle specifikace použité základnové stanice GPS nebo tachografu (není součástí dodávky)