Technické parametry

Senzorikou doplněný pantograf AX-NG 043 bez ADD pro účely měření stavu el. trakčního vedení na vozidlech MVTV2
Detekce polohy troleje s přesností 25 mm vůči mechanickému středu lišty sběrače na mechanickém rozsahu +/- 525 mm
Detekce výšky troleje s přesností cca. 25 mm vůči rovině střechy vozidla
Rychlost vzorkování do 100 vzorků/s dle rychlosti vozidla
Rychlost vyčítání polohy a přesnost polohy bude dle specifikace použité základnové stanice GPS nebo tachografu (není součástí dodávky)
Napájení z akumulátoru, výdrž bez dobíjení 12 h při aktivním měření při teplotě normální a nových bateriích
Rozsah rychlosti měření: 0 km/h až 100 km/h
Směr jízdy při měření: obousměrně
Povětrnostní podmínky: do 100 km/hod

Teplotní rozsah:

  • Teplota okolního prostředí se bude pohybovat v rozmezí od -25 do +40 °C
  • Teplota uvnitř vozidla od -25 do +55 °C
  • Teplota okolního prostředí při skladování a dopravě od -30 do +70 °C
Měřicí rozsah pro výšku (zdvih sběrače): 2600 mm
Zadání limitů pro měřenou polohu a výšku troleje
Časový záznam dat ze senzorů do datového souboru s rychlostí ukládání 100 záznamových vět za sekundu (záznam každých cca 26 cm)
On-line signalizaci překročení nastavených limitů
Export dat do textového/vých souborů (údaje senzorů, čas, poloha jako souřadnice GPS)
Export dat, u kterých došlo k překročení zadaných limitů