Měření hluku a vibrací (SAVAS)

Sound And Vibration Analysis System (SAVAS) je průmyslový měřicí systém pro bezdemontážní diagnostiku výrobků pomocí měření hluku a vibrací. Výrobek může být buď sám zdrojem hluku a vibrací (např. elektrický motor), nebo je excitován vnějším impulzem, například úderem kladiva. Systém SAVAS je svou konstrukcí a programovým vybavením předurčen pro integraci do výrobních linek a testovacích pracovišť. Poskytuje variabilitu v počtu a typech vstupních signálů, umožňuje provádět několik různých analýz signálů a kromě základní výstupní informace dobrý/špatný výrobek umožňuje i export měřených i zpracovaných dat.

FAQ

Často kladené dotazy (FAQ)

Q: Jaké metody Váš systém SAVAS používá pro měření rychlosti otáčení?

A: Je několik možností: inkrementální snímač, laserový bezkontaktní snímač, ELCOM magnetický snímač nebo snímač zvlnění proudu.


Q: Jaké snímače používá systém SAVAS pro měření hluku?

A: Pro měření hluku jsou používány standardní měřicí mikrofony výrobců jako G.R.A.S. nebo Bruel&Kjaer. Systém SAVAS poskytuje fantomové napájení pro předzesilovače, které jsou součástí těl těchto mikrofonů.


Q: Jaké snímače používá systém SAVAS pro měření vibrací?

A: Pro měření vibrací se standardně používají klasické akcelerometry, jejichž výstupní signál je úměrný zrychlení měřených vibrací. Pokud není možné zajistit dostatečně tuhé mechanické spojení mezi akcelerometrem a testovaným výrobkem, je možno použít rychlých laserových snímačů vzdálenosti, jejichž výstupní signál je úměrný výchylce měřených vibrací.


Q: Může systém SAVAS měřit otáčky testovaného výrobku nebo jeho částí?

A: Ano, systém SAVAS podporuje měření otáček pomocí různých druhů čidel otáček.


Q: Co mám dělat, když chci diagnostikovat správné sestavení výrobku na konci výrobní linky, ale hlučnost linky i okolních zařízení je vyšší než vrzání nesprávně složeného výrobku?

A: Je třeba zvážit, jestli se nesprávné složení výrobku neprojevuje i jako jeho vibrace, které je možno systémem SAVAS rovněž měřit. Pokud je detekce správného sestavení výrobku možná pouze pomocí měření jeho hlučnosti, pak je nutno hluk okolní technologie odstínit pomocí protihlukových krytů. Tyto kryty musí zajistit dostatečný útlum okolního rušivého hluku, tak aby jím výsledky měření nebyly ovlivněny.