Popis

Systém SAVAS se skládá z hardwaru měřicího systému zahrnujícího čidla a vyhodnocovací jednotku. Dále se skládá ze softwarového vybavení, které zajišťuje konfiguraci měřicích úloh i vlastní měření.

Hardware měřicího systému může být založen na platformách National instruments CompactRIO, PXI, nebo na platformě PC. Platformě CompactRIO představuje kompaktní celek s operačním systémem reálného času, jehož jedinou funkcí je měření hluku a vibrací. Na platformách PXI a PC je možno systém SAVAS konstruovat jako samostatné měřicí zařízení podobně jako na platformě CompactRIO, nebo jej integrovat do jiných (i již existujících) systémů doplněním vhodných vstupně/výstupních karet a instalací příslušného softwaru SAVAS.

Softwarové součásti systému SAVAS tvoří měřicí aplikace, která provádí měření a vyhodnocování měřených signálů. Dále pak konfigurační aplikace, která umožňuje uživatelskou konfiguraci měřicích úloh. K systému SAVAS je dodávána také sada knihoven, které umožňují integraci systému SAVAS do prostředí aplikací vyvinutých ve vývojových prostředích LabVIEW a TestStand od firmy National Instruments.