Architektura

Systém SAVAS je tvořen několika částmi:

  • Snímače
  • Vyhodnocovací jednotka (CompactRIO, PC nebo PXI)
  • Software vyhodnocovací jednotky
  • Konfigurační software pro PC s Windows
  • Knihovní funkce ovladače pro National Instruments LabVIEW
  • Kroky testovací sekvence pro National Instruments TestStand

Flexibilita systému SAVAS spočívá ve stavebnicové koncepci hardwaru na třech různých platformách. Podle požadavků zákazníka se stanovují počty kanálů jednotlivých měřených veličin, potřebný výpočetní výkon pro software vyhodnocovací jednotky a způsob komunikace s nadřízenými systémy zákazníka. Z těchto informací pak vznikne definice hardwaru systému SAVAS.

Softwarové vybavení systému SAVAS je společné pro všechny varianty systému SAVAS.

 

savas 540 en