Popis

Při monitoringu se využívá senzorů rozmístěných uvnitř konstrukce nebo na povrchu konstrukce, dle možností umístění a na základě doporučení konstruktérů, statiků.

Pro monitoring staveb a konstrukcí jsou využívány nejčastěji senzory snímající rozměrové deformace prvků konstrukcí a teploty. Nejtypičtějšími zástupci senzorů, které náš systém dokáže připojit, jsou tenzometry klasické, odporové a tenzometry strunové. Typickým snímačem teploty pro tento typ měření jsou termočlánky.

Sledovanými jevy jsou:

  • dynamické chování způsobené větrem, dopravní nebo stavební činností,
  • dlouhodobé trendy způsobené stárnutím a degradací struktury.

Signály jednotlivých senzorů jsou kabely zavedeny do datové centrály nebo podružných koncentrátorů. Počty koncentrátorů, resp. jejich použití vůbec, závisí na velikosti monitorované konstrukce. Předávání dat z koncentrátorů na centrální počítač probíhá po metalickém nebo bezdrátovém Ethernetu nebo bezdrátově popř. bezdrátově v kontroléru. Centrální počítač slouží jako brána pro předávání dat do místa pro uložení historických dat, pro předávání dat vzdáleným klientům pro sledování aktuálně probíhajících měření.