Architektura

Koncentrátory měřicího systému jsou postaveny na bázi Systému CompactRIO firmy National Instruments, což je real-time systém využívající FPGA, který se programuje ve vyšším jazyce - LabVIEW).

Centrální počítač slouží ke sběru dat z koncentrátorů, k jejich ukládání a poskytování klientským počítačům. Klientské počítače v místě sledovaného objektu mají možnost nahlížet na signály v reálném čase a zároveň stahovat tabulky časových průběhů vybraných signálů.

  • Systém je rozdělen na distribuované části tvořené cRIO ubsystémy
  • Jednotlivé části distribuovaného systému cRIO mezi sebou komunikují prostřednictvím protokolu EtherCAT (deterministický, s precizním časováním)
  • Řízení systému, zpracování dat a jejich ukládání obstarává kontrolér NI 3110
  • Kontrolér je bránou pro získávání dat a ovládání systému pomocí rozšířené klientské aplikace běžící na PC, umístěného kdekoliv na lokální síti nebo na internetu

structural-monitoring-thumb-cz