Technické parametry

Technické parametry

Monitoring signálů ze stovek kanálů
 • Kanály jednoho typu jsou dostupné po skupinách 4, 8 nebo 16 kanálů
Vzorkovací frekvence
 • Jednotky vzorků za sekundu až tisíce vzorků za sekundu
 • Stejná frekvence vzorkování pro všechny kanály
Měření veličin typu:
 • Odpor (tenzometry, teploměry)
 • Frekvence (strunové tenzometry)
 • Napětí 0-10 V (ostatní veličiny)
 • Proud 0-20 mA (ostatní veličiny)
Převod měřených signálů na správnou fyzikální veličinu
 • Standardizovaný lineární a termočlánky
 • Zákaznický pomocí uživatelských funkcí a polynomů
Virtuální kanály
 • Vznikají jako výsledek matematických operací nad jinými kanály
Operace nad sledovanými veličinami
 • Tárování
 • Normování
 • Sledování limitů/Alarming
Ukládání historických dat po dobu měsíců až let
 • Omezeno pouze velikostí dostupného diskového prostoru centrálního počítače
Prohlížení historických dat s velkou rychlostí přístupu a velké mírou zoomu
 • Na centrálním počítači
 • Na klientských stanicích může být limitováno propustností sítě
Prohlížení historických dat s velkou rychlostí přístupu a velké mírou zoomu