Jak objednat?

Vysokorychlostní dataloggery jsou vyrobeny na zakázku v závislosti na konfiguraci zákazníkem specifikované v našem zařízení v Ostravě v České republice. Většina běžných konfigurací používá standardní architekturu a jsou vyrobeny ze standardních komponent od vybraných dodavatelů. Průměrná dodací lhůta, v závislosti na konfiguraci je 3-8 měsíců od objednání.

Nabídka

Žádost o cenovou nabídku je třeba zaslat na adresu:

ELCOM, a.s. Divize Virtuální Instrumentace
Technologická 374/6
708 00 Ostrava - Pustkovec
Česká republika

Tel: +420 723 312 204
Fax: +420 558 279 901
E-mail: jan.sima@elcom.cz

Jako přílohu k Vaší žádosti o cenovou nabídku nám prosím zašlete popis konfigurace HSDL, o kterou se zajímáte, ideálně ve formě tabulky Excelu podle šablony v sekci "Ke stažení".

Naše nabídka bude obsahovat: Budeme hodnotit Váš požadavek a předložíme cenovou nabídku během 1-2 týdnů. V případě, že se požadovaná konfigurace nevejde do naší standardní architektury, můžeme se na Vás obrátit s dalšími otázkami, než se připraví cenová nabídka.

  • Parametry potvrzení
  • Obecný popis architektury
  • Forma balení
  • Přesná doba dodání (v týdnech od data objednávky) *
  • HSDL cena včetně obalu (standardní EXW v EUR)
  • Hodinové sazby na místě instalace a dohled power-up
  • Platební podmínky (standardně 30/90/10, 30 dní)
  • Záruční podmínky (standardně 12 měsíců)
  • Potřebná spolupráce zákazníka

*) Uvedená dodací lhůta bude zaručena pouze v rámci platnosti nabídky (standardní platnost 2 měsíce).

Objednávka

Vaše objednávky zasílejte na adresu:

ELCOM, a.s. Divize Virtuální instrumentace
Technologická 374/6
708 00 Ostrava - Pustkovec
Česká republika

Tel: +420 723 312 204
Fax: +420 558 279 901
E-mail: jan.sima@elcom.cz

Jako přílohu Vaší nabídky, prosím, uveďte také naši kompletní nabídku pro referenci.

Smlouva

Pokud existují zvláštní podmínky, které brání našemu zákazníkovi v uzavření písemné smlouvy, že další podrobnosti rozsah a podmínky dodání.

Ověření projektu

Elektrické a rozměrové výkresy a případně další příslušné dokumenty se předkládají zákazníkovi během 1-3 měsíce po objednávce. Účelem souhlasu zákazníků je, aby se ujistili, že HSDL elektrické a softwarové rozhraní k technologiím zákazníka, stejně jako mechanické rozměry jsou se situací na místě u zákazníka. Doporučené náhradní díly ceník a speciální nástroje, ceník, jsou také k dispozici v tomto kroku. Poté, co zákazník schválí dokumenty, žačne výroba v našem zařízení. Po úspěšném ověření zákazník obdrží fakturu na 30 % z celkové ceny HSDL. Pak je zahájena výroba v našem zařízení v Ostravě.

Factory Acceptance

Výrobní fáze trvá obvykle asi 2-4 měsíce. HSDL je sestaven a kalibrován, zákazník je vyzván, aby byl svědkem Factory Acceptance Test (FAT) v budově ELCOMu v Ostravě. Tento test se provádí v souladu s písemným postupem, který připravil ELCOM. Zákazníkem může být přizvána třetí strana pro kontrolu.

Jak nakupovat

Po FAT je HSDL zabalen a odeslán na adresu určenou zákazníkem. Není-li dohodnuto jinak, zabalené HSDL je připraveno k EXW vyzvednutí v našem objektu (nákladní rampa). Po úspěšném vyzvednutí, zákazník obdrží fakturu na 60 % z celkové ceny HSDL.

On-Site instalace a uvedení do provozu

Po obdržení HSDL si zákazník instaluje a připojuje k HSDL všechny signály a napájení podle poskytnutých instalačním návodu. Pak inženýři ELCOMu přijedou dohlížet power-up pro HSDL, které je předpokladem pro záruku držení ELCOM. Úspěšné power-up ohlašuje začátek zkušebního provozu. Zákazník obdrží fakturu za cestování a práci po úspěšné power-up mise.

Zkušební doba

Na konci úspěšné zkušební doby, zákazník obdrží závěrečnou as-build dokumentaci a fakturu na zbývajících 10 % ceny HSDL. Zkušební doba trvá zpravidla několik týdnů, než HSDL hloubka vyrovnávací čas, aby se ujistil HSDL začne přepisovat stará data po dosažení kapacity disku. Například po dobu 30 dnů bude vyrovnávací zkušební doba 6 týdnů.