Obecná architektura

Z pohledu uživatele se HSDL skládá z hlavní HSDL skříňky nebo police, kde probíhá záznam dat a klientské stanice (ks), které představují uživatelské rozhraní HSDL. Obecná architektura vychází z diagramu na této stránce. Komponenty uvnitř hlavní skříně nebo police HSDL zahrnují signální svorky, úpravu signálu, hardware pro sběr dat, datový server a nepřerušitelný zdroj napájení. Uživatelé, kteří jsou připojeni k HSDL ze vzdálených klientských počítačů připojených ke stejné počítačové síti. Na klientských počítačích běží softwarové aplikace ve formě spustitelného souboru. S těmito aplikacemi může uživatel konfigurovat HSDL, prohlížet a spravovat data, stejně jako HSDL konfigurovat.

 

HSDL - Obecná architektura

HSDL - Obecná architektura

Vlastní architektura HSDL variant se může lišit od obecné struktury, jak je uvedeno výše. Další převod signálu, ochrana proti přepětí, ochrany ve výbušném prostředí mohou být dodány v samostatné skříni.