Připojení signálů

Vstupní svorky a přizpůsobení signálu

 

Ve skříni HSDL jsou měřené signály připojeny na šroubové svorky se samostatnou zemnící svorkou pro každý kanál a nožovým odpojovačem pro snadné testování integrity signálové cesty a kalibrace.

Pro některé typy vstupních kanálů mají obvody pro úpravu signálu pevné parametry, které  nelze uživatelsky měnit. Tyto parametry mohou zahrnovat vstupní rozsah, šířku pásma, nebo typ termočlánku. Prosím, uveďte své požadavky na parametry kanálu ve vaši žádost o cenovou nabídku.

Níže uvedená tabulka ukazuje možné kombinace typů vstupních kanálů a kombinace prvků signálové cesty v obvodech přizpůsobených signálu.

 

Možnosti úpravy signálu pro různé typy snímačů

 

Organizace jednotlivých prvků signálových cest vede k seskupení kanálů se stejnými prvky a tím i typů senzorů. Skupina je typicky zastoupena jedním signálem nebo modulem sběru dat a může mít 4, 8, 16 nebo 32 vstupních kanálů se stejnými vlastnostmi.

 

Signální svorkovnice na DIN liště s volitelným snímače síly