Softwarové moduly

Software High Speed ​​Data Logger se skládá z několika modulů, které se jeví jako samostatné aplikace. Přístup k aplikacím je řízen přístupovými právy uživatele spravovaných správcem HSDL.

 

Softwarové moduly HSDL

Softwarové moduly HSDL

 

Modul záznamu dat

Modul záznamu dat je modul trvale běžící na interním serveru HSDL. Jeho grafické uživatelské rozhraní je přístupno technikům HSDL, zpravidla na monitoru na rozvaděči HSDL. Modul záznamu dat poskytuje následující funkce:

 • Konfigurace vstupních a matematických kanálů
 • Konfigurace detekce událostí
 • Konfigurace multikanálového profilu
 • Spuštění a zastavení ukládání dat
 • Detekce událostí v reálném čase
 • Zobrazení provozního stavu modulu dat
 • Nastavení signalizace stavu a provozu

 

Operátorský modul

HSDL operátorský modul je softwarový modul trvale běžící na operátorském PC a je provozovatelem procesu používán k monitoringu jeho aktuálního stavu. Operátorský modul poskytuje následující funkce:

 • Informace o okamžitých hodnotách signálů z měřených a matematických kanálů
 • Zobrazení multi-kanálového profilu
 • Pop-up okna v případě detekce událostí

 

Modul analýzy

Modul analýzy je softwarový modul, který lze spustit na operátorském PC nebo jiných počítačích ve stejné síti Ethernet. Účelem modulu je zobrazení a poskytování údajů pro technologa za použití následujících funkcí:

 • Okno konfigurovatelného grafu s ultra-hlubokou schopností zoomu
 • Prohlížení zaznamenaných signálů jako křivek v konfigurovatelných grafech
 • Volba časového rozsahu a kanálu pro zobrazení
 • Zobrazení zjištěných událostí a průběhů souvisejících signálů před a po události
 • Přehrávání nahraného videa v synchronizaci s daty kanálů
 • Tisk grafu a událostí do protokolu
 • Export časových průběhů a tabulek událostí signálů a tabulky událostí do textových souborů pro další zpracování v tabulkovém programu (např. MS Excel)
 • Ukládání a vyvolávání konfigurace prohlížení

 

Modul správy HSDL

Obrazovka modulu správy HSDL je dostupná na technické konzole HSDL (obrazovka v rozvaděči HSDL). Účelem modulu správy je provádění pravidelné údržby, zálohování a systémové konfigurace HSDL. Dostupné funkce zahrnují kompletní seznam funkcí je uveden níže:

 • Ruční mazání starých dat
 • Archivace dat na externí paměťové zařízení (paměťové karty, pevné disky)
 • Informace o sběru dat o historii konfigurací
 • Zobrazení stavu o systému
 • Správa uživatelů
 • Konfigurace automatického mazání starých dat (s cílem zajistit nepřetržité nahrávání)

HSDL software je vyvinut v grafickém vývojovém systému LabVIEW od společnosti National Instruments.