Detekce událostí

Vysokorychlostní ​​datalogger poskytuje konfigurovatelný mechanismus detekce událostí on-line. Událost je založena na předkonfigurovaných podmínkách vyskytujících se na jednom nebo více kanálech. Stav události je definován ve formě vzorce se stejnou syntaxí jako matematický kanál. Maximální počet událostí je omezen dostupnými prostředky CPU, obvykle až 50 událostí.

 

Okno konfigurace událostí

Okno konfigurace událostí

 

V případě, že je zjištěna událost:

  • Okamžitě se uživateli zobrazí vyskakovací okno na klientském počítači (konzoli operátora)
  • Čas a název události je uložen do tabulky záznamů událostí. Kromě toho lze definovat časové intervaly před a po události, jejichž data se mají trvale uložit. Dojde-li k události pro níž je definováno i trvalé uložení dat, data ze všech kanálů se pro daný interval uloží také do samostatného uložiště, na které se nevztahuje přepisování starších dat při naplnění disku

Množství detekovaných událostí je omezeno pouze dostupným místem na disku. Standardně je HSDL schopen zaznamenat milony událostí. Uložené události lze zobrazit buď v tabulce nebo jako symboly v grafech analogových a digitálních kanálů.

Uživatelský přístup k přehledu událostí, nastavení detektoru událostí a potvrzování událostí lze omezit za účelem zajištění vyšší úrovně bezpečnosti fungování HSDL.

Události mohou být nakonfigurovány tak, aby jejich výskyt ovládal volitelné digitální výstupy, jak je popsáno zde.