Digitální výstupy

Vysokorychlostní datalogger ve standardní 19" skříni, může být volitelně vybaven sadou digitálních výstupů, které mohou být nastaveny v případě poruchy HSDL nebo v případě detekce události následovaných signálech. Digitální výstupy mohou být realizovány v logice 24 V DC, 240 VAC/ 50 Hz nebo kontakty relé.

 

Stavy HSDL, které je možno vyvést na digitální výstupy:

 

  • Hodnota signálu některého z kanálů je mimo provozní meze
  • Hodnota signálu některého z kanálů je mimo měřitelný rozsah
  • Jednotka sběru dat selhala
  • Sensor aktivace nadproudové ochrany napájecího zdroje
  • Sensor poruchy napájecího zdroje
  • Selhání serveru
  • Vybavení relé ochrany proti přepětí
  • GPS/NTP nejsou synchronizovány

 

Každá událost detekovaná na monitorovaných signálech může být spojena s jedním z dostupných digitálních výstupů.