Záznam obrazu

Vysokorychlostní ​​Datalogger (HSDL) může přijímat obrazové rámy z jedné nebo více kamer přes GigE rozhraní. Typické použití by mělo zahrnovat měření teploty pomocí infračervených kamer nebo trojrozměrné měření viditelného světla kamer. Pro těsnou synchronizaci se vstupními kanály vzorků může být kamera spuštěna pomocí hodinového A/D vzorkování signálů. Rychlost přenosu dat z kamery do HSDL je omezena buď na rozlišení kamery a FPS (snímků za sekundu) nebo GigE rozhraní max. přenosová rychlost (cca 100 MB/s).

 

Kamera - Termo analýza

Kamera - Termo analýza

HSDL může být konfigurován pro ukládání obrazových snímků v plné rychlosti kamery nebo k ukládání pouze každého n-tého snímku a šetřit tak místo na disku, případně může použít JPEG kompresi s cílem dále snížit velikost uložených obrazových dat.

HSDL poskytuje nástroje k provedení analýzy získaných snímků za běhu. Funkce analýzy obrazu jsou průměrné hodnoty pixelu z vybrané oblasti, vzdálenosti mezi dvěma hranami, předměty nebo vzory (skóre nebo počet). Obrazová analýza může být provedena v plné snímkové frekvenci kamery i při ukládání každého n-tého obrázku nebo když je ukládání zcela vypnuto. Je-li snímková frekvence kamery nižší než u analogových a digitálních kanálů, "chybějící" snímky nebo výsledky analýzy obrazu jsou nahrazeny poslední platnou hodnotu.

Číselný výsledek takové analýzy je pak zpracován jako jakýkoli jiný analogový nebo digitální vstupní kanál, tj. může být předmětem matematikého kanálu, detekcí události založené na nakonfigurovaných mezích, nebo může být zobrazen v grafu spolu s dalším obsahem. Tyto kanály se nazývají "Kanály kamery".

Funkce Camera Case Study

Přenos dat

HSDL používá jednu termo kameru k detekci teploty na 3 místech v jejím zorném poli. Při použití Xenics Gobi-640-GigE (640x480 pixelů, FPS 50 Hz, 16 bitovou hloubku obrazových bodů), termo kamera získává požadovaný přenos obrazu rychlostí 640 x 480 x 50 x 2 = 30,7 MB/s, což je v pořádku, neboť je to v rámci limitů GigE rozhraní.

Ukládání dat

V tomto případě by mělo být HSDL skladování 1 měsíce dat, tj. požadovaný úložný prostor pro nekomprimované snímky při plné rychlosti kamery Gobi-640-GigE bude 30,7 x 86400 x 30 = 80 TB surových dat. Takto velké množství místa na disku je mimo naši standardní HSDL architekturu. Jeden způsob, jak snížit množství dat, je pomocí komprese obrazu. HSDL lze nakonfigurovat ke kódování obrazových snímků do formátu JPEG před uložením, což povede ke snížení množství potřebného místa na disku na cca. 10 % ve srovnání se surovými daty. Nevýhodou komprese JPEG je jeho omezená hloubka pixelů, 8 bitů na pixel, ztráty jemných detailů a zavedení kompresních artefaktů (http://en.wikipedia.org/wiki/Jpeg # Effects_of_JPEG_compression). Vzhledem k tomu, že teplota technologie bitové kopie kamerou bude mít velkou časovou konstantu, šetří jeden snímek každou 1 sekundu, což může být dostačující. To vede k cca 1,6 GB místa na disku, který je v rámci diskové kapacity HSDL standardní architektury.

Kanály kamery

K dispozici jsou 3 kanály, kde každý z kanálů bude spojený s jednou malou obdélníkovou oblastí v obraze kamery. Hodnota každého kanálu se rovná průměrné teplotě přes každou z oblastí. Počet oblastí, jejich velikost a umístění, stejně jako vypočtená veličina je uživatelsky nastavitelná. Hodnoty kanálů budou počítány každý jeden obrazový snímek přijatý z kamery, tj. 50 krát za sekundu.

Uložené snímky si můžete prohlédnout on-line i off-line, synchronně s analogovými a digitálními daty. V režimu off-line lze snímky chápat jako statické obrázky nebo přehrávat jako video s nastavitelnou rychlostí přehrávání.