Testované parametry

Rozměry a tvary součástek

Rozměry a tvary součástek nebo jejich částí, zahrnující délky, průměry otvorů nebo tyčí, poloměry zaoblení hran, úhly vzájemného natočení prvků výrobku. Měření je prováděno buď kontaktními metodami (např. pomocí úchylkoměrů) nebo pomocí bezkontaktních metod (kamerou nebo laserovým čidlem polohy/vzdálenosti).

Přítomnost prvků

Jako detektory bývají použity kontaktní, indukční nebo optické snímače, případně kamery. Zjišťuje se typicky přítomnost mechanických částí, šroubků, táhel, pružin, tlačítek, klipovacích západek, konektorů…

Přítomnost nežádoucích vad

Je detekována zpravidla kamerou a následnou analýzou obrazu. Typickými vadami jsou otřepy, skvrny, bublinky ve skle, uzlíky v tkanině, prach a mrtvé pixely v LCD displejích, deformované závity apod.)