Prováděné testy

Světelné zdroje

Měření proudu
 • Ustálený proud světelným zdrojem
 • Detekce korektního zážehu oblouku při náběhu Xenonové výbojky
 • Měření proudu u cívky přepínající clonu dálkových světel
Polohování a měření pozice LED zdrojů
 • Umísťování LED zdrojů na základnu robotem naváděným kamerou
 • Měření polohy LED zdroje s přesností polohy 0,01 mm a přesností úhlu 0,1 stupeň
 • Měření svítivosti LED zdrojů (komparační)

Rohová a mlhová světla

Měření intenzity svícení Snímáním promítaného svazku kamerou a porovnáním s referenčním vzorkem. Zjištění intenzity a homogenity osvětlení ve vybraných bodech nebo oblastech.
Měření a adjustace svazku ve svislé poloze Snímáním promítaného svazku kamerou a porovnáním s referenčním vzorkem. Zjištění úhlu středu svazku i jeho nastavení pomocí polohovacích mechanismů ve světlometu.

Hlavní světlomet

Dálková světla
 • Ostrost hranic svazku jako gradient intenzity mezi osvětlenou a neosvětlenou plochou, na kterou je promítán svazek.
 • Intenzita středové části svazku snímáním promítaného svazku kamerou a porovnáním s referenčním vzorkem.
 • Poloha středové části promítaného svazku jako těžiště plochy, na níž je intenzita vyšší než nastavená hodnota, např. 85% maximální intenzity.
Tlumená světla
 • Poloha bodu zlomu rozhraní mezi světlou a tmavou částí promítaného svazku, včetně možnosti automaticky adjustovat polohu svazku podél vodorovné i svislé osy.
 • Měření úhlu přímek rozhraní mezi světlou a tmavou částí promítaného svazku.
 • Měření intenzity svazku ve vybraných bodech a oblastech, porovnání s referenčním vzorkem.
 • Měření a adjustace ostrosti a barvy rozhraní mezi světlou a tmavou částí promítaného svazku.
Denní, parkovací, designová světla Kamerový test přímým pohledem kamery na zdroje světla. Zjištění přítomnosti všech světelných zdrojů, vlnovodů, homogenity vydávaného světla
Ochranné vrstvy Detekce ochranné vrstvy laku a jejích vlastností na krycím skle kompletu automobilového hlavního světlometu.

Krokové motory

Světla systému VAC (Vertical Aim Control) Kontrola svislého polohování svazku ovládáním krokového motoru a sledováním polohy svazku promítaného na stínítko
Světla systému AFS (Adaptive Front-light System) Kontrola úhlu bodu zlomu tlumených světel ve vodorovné i svislé ose v několika bodech. Ovládání krokového motoru světla pomocí LIN, CAN, RS-232.

Test kvality ostatních dílů světel

Chyby montáže pomocí kamer Přítomnost dílců, šroubků, nálepky, těsnění
Komunikace Ověření komunikace se světlem přes rozhraní LIN, CAN, RS-232.