Testované parametry

Rozměry a tvary součástek

Rozměry a tvary součástek nebo jejich částí, zahrnující délky, průměry otvorů a rádiusů, úhly vzájemného natočení prvků výrobku. Měření je prováděno buď kontaktními metodami (např. pomocí úchylkoměrů) nebo pomocí bezkontaktních metod (kamerou nebo laserovým čidlem polohy/vzdálenosti).

Barvy

Jedná se o barvy částí výrobků, potisků, kabelů, tkanin, ale také např. ovoce nebo pilulek. Může se jednat i o barvy svítících předmětů, jako např. LED diod. Měření se provádí pomocí kamerového systému a to jako relativní, porovnávané se vzorem, resp. vzorovým obrazem.

Textura povrchu

Zjišťování kvality povrchu je založeno na sejmutí obrazu povrchu kamerou. Obraz je pak zpracován matematickými algoritmy, které pomocí řady kritérií přiřazují charakter povrchu: drsnost/zrnitost, izotropnost textury, matná/lesklá, vady v textuře…

Jas svítících prvků

Pro žárovky, LED, displeje, světlovody, též jako vrhané světlo na stínítko v předepsané vzdálenosti. Jedná se o měření fotocitlivým detektorem (fototranzistorem) nebo kamerou.

Přítomnost prvků

Jako detektory bývají použity kontaktní, indukční nebo optické snímače, případně kamery. Zjišťuje se typicky přítomnost mechanických částí, šroubků, táhel, pružin, tlačítek, klipovacích západek, konektorů…

Přítomnost nežádoucích vad

Je detekována zpravidla kamerou a následnou analýzou obrazu. Typickými vadami jsou otřepy, skvrny, bublinky ve skle, uzlíky v tkanině, prach a mrtvé pixely v LCD displejích, deformované závity apod.)

Popisy

Většinou jejich sejmutí kamerou, nalezení v obrazu a konverze do textových řetězců s následnou kontrolou obsahu.

Elektrické parametry

Jejich měření probíhá zpravidla pomocí měřicích přístrojů nebo převodníkových karet. Měřenými veličinami bývají úrovně napětí, velikost proudů, výkon, elektrické vlastnosti součástek.

Fyzikální parametry

Mezi měřené fyzikální parametry mohou patřit teplota, tlak/vakuum, těsnost, průtok médií, hmotnost, pevnost, síla potřebná k manipulaci s ovládacími prvky, hlučnost, vibrace, tloušťka tenkých vrstev (laku).

Komunikace s výrobkem

Komunikace s výrobkem může zahrnovat nastavování provozních stavů výrobků, čtení nebo zápis datových obsahů vnitřních pamětí výrobků, zjišťování korektnosti komunikačního protokolu výrobku apod. komunikačními rozhraními mohou být Ethernet, CAN, RS-232, K-Line, I2C, MODBUS, LIN, EtherCAT…