Pracovní cyklus

Pracovní cyklus testeru se může skládat z:

přípravných činností na test

 • uchopení, orientování výrobku
 • kontaktování výrobku
 • vytvoření testovacích podmínek (přivedení napájecího napětí výrobku, jeho nahřátí, doba potřebná na „probuzení“ výrobku po přivedení napájecího napětí)

vlastního testu, který se může skládat z dílčích kroků

 • uvedení výrobku do testovacího režimu
 • vytvoření akčního podnětu, jako např. stisk tlačítka na výrobku
 • změření odezvy na akční podnět
 • vyhodnocení změřené odezvy

dokončovacích činností

 • ukončení testovacího režimu výrobku
 • ukončení působení testovacích podmínek (ochlazení výrobku, vybití kondenzátorů…)
 • zápis informace o testu do výrobku nebo do databáze
 • označení výrobku popisem, štítkem…
 • odložení výrobku