Doplňkové funkce

Testovací systémy někdy provádějí některé další operace, které nesouvisejí přímo s testem výrobku. Tyto operace jsou buď podmíněny technologií výrobku, požadavku výrobního procesu nebo požadavky na konfigurovatelnost a opravitelnost testovacího systému:

 

Drobnější výrobní operace

Drobnější výrobní operace jako např. šroubování, klipování (lisování za účelem zacvaknutí západek na krytu), ohýbání vývodů výrobku atd.

klipovaci stanice

Klipovací stanice

Zápis informace

Zápis informace o testu do paměti výrobku, případně zápis kompletního softwaru výrobku (někdy nazýváno Flashování – program uložen v EEPROM)

 

Uzamčení výrobku

Uzamčení výrobku, který byl testovacím systémem vyhodnocen jako vadný. K uzamčení (chtěnému) v mechanizmu testeru dochází proto, aby operátor omylem nepropustil vadný výrobek do dalšího výrobního procesu nebo do expedice. Odemčení výrobku může provést jiná osoba, např. směnový mistr nebo inženýr kvality, který zároveň provede opakovaný test nebo si odnese vadný výrobek sebou do laboratoře.

upinani

Výrobek se upíná pomocí pneumatických válců, při detekci vadného výrobku mohou válce zůstat vysunuté a tudíž znemožnit vyjmutí výrobku

 

Označování výrobku

Označování výrobku tiskem nebo nalepovacím štítkem, což se děje zpravidla po dokončení testu. Označování nebo nalepování může probíhat automaticky, nebo také ručně obsluhou, pokud má obsluha dostatek času na nalepení štítku.

 

Iniciace výrobku

Iniciace výrobku např. formování dielektrika (první nabití kondenzátoru po jeho vyrobení, které musí proběhnout za určitých podmínek stanovených technologem výroby).

 

Sledování změn

Sledování změn v testovací sekvenci a jejích parametrech, která má za cíl zjistit, kdo a kdy změnil nastavení testovacího systému.

 

Servisní funkce

Servisní funkce testovacího systému, do kterého se vstupuje po zadání hesla nebo odemknutí servisního režimu pomocí klíče. Servisní funkce slouží k opravám stroje nebo ověření funkce jeho částí, které jsou za normálního provozu nedostupné. V servisním režimu bývá možné otevřít kryty stroje, vyvést některé nebezpečné stavové veličiny na konektor na těle stroje (vysoké napětí), ovládat ze softwaru některé dílčí funkce a číst hodnoty vnitřních stavových veličin. Práce na zařízení v servisním režimu, kdy hrozí určitá nebezpečí, může provádět pouze zaškolená osoba s příslušnými oprávněními. Zmíněná nebezpečí zahrnují nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zachycení pohybujícími se částmi nebo možnost popálení horkými částmi. Dále pak mohou vzniknout nebezpečí poškození testovacího systému nesprávnou manipulací s automatickými pohyby (robot narážející do konstrukce stroje) nebo poškození výrobku, např. nechtěně zvýšeným napájecím napětím.