Zkušební tratě vzduchotechniky

Společnost ELCOM, a.s. je dlouholetým výrobce měřicích a automatizačních částí testovacích tratí pro vzduchotechnická zařízení. Hlavními odběrateli těchto testovacích systémů jsou výrobci dílů pro automobily a výrobci stavební vzduchotechniky.

Testovací trati jsou vyráběny na míru podle zadání a zvyklostí zákazníka. V případech, kdy není předem známa koncepce zařízení nebo existují pochyby o jeho realizovatelnosti, mohou naši specialisté ve spolupráci se zákazníkem zpracovat studii proveditelnosti. Vyráběné testovací trati a systémy slouží k testování ventilátorů, rekuperačních jednotek, výměníků tepla a podobných vzduchotechnických komponent.

Komponenty používané při konstrukci našich systémů pocházejí od renomovaných světových výrobců, měřicí a softwarové jádro těchto zařízení využívá komponent a vývojového prostředí od společnosti National Instruments, strategického partnera ELCOM, a.s. Mechanické díly a díly pro vedení a zpracování kapalných nebo plynných médií dodáváme ve spolupráci s prověřenými partnery.