Popis

Testovací tratě se z pravidla skládají z jednoho nebo několika okruhů pracovních médií, např. vzduchu, freonu, vody nebo oleje. Každý okruh je samostatně řízen a umožňuje nastavení konstantních nebo po zadaných křivkách proměnných parametrů daného média. Hlavní média jsou přiváděna do testovaného objektu, kde činností testovaného objektu změní své parametry.

Proudění médií je zajištěno ventilátory, kompresory nebo čerpadly. Je možno zajistit ohřev, případně chlazení médií, u vzduchu také zvlhčování parou, eventuálně vysoušení pomocí absorpčních nebo kondenzačních sušiček vzduchu. Směrování toku médií je řízeno soustavou klapek, ventilů.

Pro řízení okruhů médií se používá provozní měření napojené přes regulátory na akční členy. Pro přesné stanovení vlastností testovaného objektu se používá přesných měření médií před a po průchodu testovaným objektem. Typickými charakteristikami testovaných objektů zjišťovanými v testovacích tratích jsou účinnost, body P-V křivky, teplotní charakteristiky, atd.