V čem jsme výjimeční

Společnost ELCOM, a.s. disponuje řadou specialistů na různé technologie měření a testování, dále pak projektanty a montážními pracovníky v oborech strojní konstrukce, silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky, i softwarového inženýrství. Soustředění těchto profesí v rámci jedné společnosti poskytuje záruku, že konstrukce našich zařízení bude promyšlená z hlediska všech zúčastněných technických oborů a že jejich jednotlivé časti budou navzájem kompatibilní a dobře spolupracující. Skutečnost, že celá projekce i výroba testovacích zařízení probíhá na pracovištích naší společnosti je pro zákazníka garancí naší jednoznačné zodpovědnosti a schopnosti řídit proces výroby testovacího systému i jeho funkčnost.