Zkušebny elektrických strojů

ELCOM, a.s., patří mezi významné české dodavatele zkušeben motorů. Významnými zákazníky jsou například Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice, nebo Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát.

Naše společnost dodává kompletní technické vybavení zkušeben zahrnující zdrojovou část, dynamometry, zatěžovatele, měřicí systém, řídící software, zkušební stolice atd. Zkušebny umožňují provádění typových i experimentálních zkoušek motorů do výkonu v řádu megawattů. Výstavba zkušeben probíhá na základě projektu zohledňujícího specifické požadavky zákazníků, jedná se tedy o zakázkové realizace stavěné na míru. Při konstrukci zkušeben využíváme osvědčených obvodových zapojení, našich speciálních zkušebních zdrojů, námi vyvinutého testovacího softwaru a některých vlastních speciálních elektronických komponent.