Přehled zkoušek

Testy statorových vinutí

Test výdržným napětím
 • Do 18 kV/50 Hz, 50 kVA, dle ČSN EN 60 034-1 a ČSN EN 60 034-18
 • Test se provádí v nenaimpregnovaném stavu
Vinutí Cívek statoru proti kostře a mezi fázemi navzájem
Přídavných prvků
 • Topných elementů
 • Teplotních čidel
Detekce výbojové činnosti a nerozvinutých zkratů U cívek statoru i přídavných prvků
Měření odporu
Vinutí 4-vodičovou medotodou s přepočtem na normovanou teplotu
Přídavných prvků
 • Topných elementů
 • Teplotních čidel
Měření kapacity
Vinutí Kapacita vinutí vůči kostře před impregrancí (doplňující měření i po impregnaci)
Test magnetického pole
Rozložení magnetických pólů Nabuzením magnetických polů při napájení 3-fázovým proudem, detekcí pomocí měřicí cívky
Směr otáčení Jako součást měření rozložení magnetických pólů včetně vizualizace
Test izolace rázovou vlnou
 • Kontrola závitové izolace všech cívek vinutí
 • Zahrnuje detekci částečných průrazů

Funkční testy asynchronních motorů

Naprázdno Standardní rozběh, změření úseku charakteristiky naprázdno, symetrie fázových proudů i vnitřního zapojení
Nakrátko Změření napětí nakrátko bez nutnosti aretace, symetrie fázových proudů i vnitřního zapojení
Zatěžovací charakteristiky za použití zatěžovacího stroje
 • Statické
 • Automatizované měření po krocích
Momentové charakteristiky za použití zatěžovacího stroje
 • Statické i dynamické
 • Automatizované měření po krocích
 • Plynulá rampa otáček
 • Možnost měření osciloskopických průběhů momentu
Oteplovací charakteristiky
 • Dlouhodobý záznam oteplení stroje při konstantním výkonu
 • Měření oteplení motorů napájených z frekvenčního měniče
Ochlazovací charakteristiky Určení teploty vinutí v okamžiku vypnutí z průběhu ochlazování dle ČSN EN 60 034-2
Vyhodnocení účinnosti Stanovení třídy účinnosti IE 1-4 dle ČSN 60 034-2, IEEE 112, CSA 390
Měření vibrací
 • Vyhodnocení RMS hodnot zrychlení, rychlosti a výchylky dle ČSN EN 60 034-14.
 • Vyhodnocení FFT spekter, detekce rezonančních jevů při rozběhu i doběhu pomocí „waterfall“ diagramu.
Měření hluku Vyhodnocení hluku dle ČSN EN 60 034-9
Zkoušky výdržným napětím Do 18 kV/50 Hz, 50 kVA, dle ČSN EN 60 034-1 a ČSN EN 60 034-18
Testy izolace Měření izolačního odporu vinutí
Rozběhové proudy Měření a vyhodnocení spektra rozběhových proudů při sníženém napětí za účelem detekce poruch v kleci rotoru
Momenty nakrátko
 • Měření statického momentu nakrátko při zablokované hřídeli
 • Měření statické charakteristiky v rámci 5 sekundového testu
Měření odporu vinutí S teplotní kompenzací a přepočtem na normovanou teplotu
Měření motorů napájených z frekvenčních měničů
 • Zjištění odchylek oteplení při různých tvarech křivky napětí
 • Měření elektrických veličin ve frekvenčním rozsahu do stovek kHz pomocí analyzátorů výkonů

Funkční testy synchronních strojů

Zkouška naprázdno a zvýšeným napětím Měření budící charakteristiky a určení mechanických ztrát a ztrát naprázdno
Nakrátko
 • Měření bodu charakteristiky nakrátko při doběhu
 • Případně proměření celé charakteristiky synchronního generátoru poháněného dynamometrem nebo asynchronním motorem
Zatěžovací charakteristika v motorickém režimu Proměření bodů zatížení synchronního stroje v rozsahu 0 – 150 % jmenovitého proudu v režimu synchronního kompenzátoru
Zatěžovací charakteristika v generátorickém režimu Proměření bodů zatížení synchronního stroje poháněného dynamometrem nebo asynchronním motorem v rozsahu 0 – 150 % jmenovitého proudu
Oteplovací zkoušky Dlouhodobý záznam oteplení stroje při konstantním proudu
Ochlazovací charakteristiky Určení teploty vinutí v okamžiku vypnutí z průběhu ochlazování dle ČSN EN 60 034-2
Zkouška zvýšenými otáčkami Zkouška v odbuzeném režimu do 2,5x jmenovitých otáček, měření vibrací stroje
Měření vibrací
 • Vyhodnocení RMS hodnot zrychlení, rychlosti a výchylky dle ČSN EN 60 034-14.
 • Vyhodnocení FFT spekter, detekce rezonančních jevů při rozběhu i doběhu pomocí „waterfall“ diagramu.
Měření odporu vinutí S teplotní kompenzací a přepočtem na normovanou teplotu
Vyhodnocení ztrát a účinnosti Dle ČSN 60 034-2