Motory pro vysoké teploty

Motory pro extrémně vysoké trvalé teploty
Motory odolné při požáru – s certifikátem dle EN 12101-3:

Použití:
 • sušárny, cihelny
 • zařízení a systémy pro výrobu, rozvod a odvod tepla
 • odvětrání tunelů, podzemních parkovišť, letištních hal
 • v protipožárních systémech pro odvětrání spalinových a kouřových plynů vznikajících při hoření. Účelem protipožárních ventilátorů je vytvoření a zajištění existence ochranných zón bez kouře, plynných zplodin a zvýšené teploty, jako prostředku pro:

  • zabránění rozšíření požáru mimo ohraničené prostory
  • rychlý a cílený boj s požárem
  • pro zajištění a odvětrání únikových cest
Výhody: spolehlivý chod při vysoké okolní teplotě
Vlastnosti 
Krátkodobý chod: garantovaná funkčnost při extrémně vysoké teplotě – až 5 hodin při teplotě 400 °C
Trvalý chod: teplota okolí až do cca 200 °C
Osová výška: 90 ÷ 315 mm
Výkonový rozsah: 1.1 ÷ 200 kW
Napětí: 400 / 690 V, včetně provedení pro napájení z frekvenčního měniče
Krytí: IP56
Konstrukční tvar: podle požadavku zákazníka
Vinutí: standardní resp. s přepínatelným počtem pólů
Izolační třída: H, C
Konstrukční provedení: kostra a ložiskové štíty z šedé litiny speciální valivá ložiska s mazivem pro vysoké teploty vinutí se speciálním izolačním systémem ve variantách:

 • se skříňkou svorkovnice
 • bez skříňky svorkovnice s přívodním kabelem odolným vysokým teplotám
Upozornění: vzhledem k možnému širokému teplotnímu spektru a rozdílným provozním podmínkám se motory vždy vyrábí “na míru” podle zadaného časového teplotního diagramu