Robicon Perfect Harmony

Výkonový rozsah 180 kVA ÷ 14 MW

Klíčové vlastnosti

 • Víceúrovňový měnič (PWM) s výkonovými buňkami IGBT
 • Integrovaný oddělovací transformátor
 • 18 až 36 pulzní diodový usměrňovač (standardní)
 • Výstupní frekvence až 330 Hz
 • Krytí IP21, na objednávku IP42 – vzduchem chlazený, IP52 – vodou chlazený
 • Soulad s normou IEE, ANSI, NEMA, UL, CSA, CE
 • Bezproblémová modulární konstrukce s výkonovými buňkami
 • Ovládací panel s displejem na dveřích měniče
 • Komunikační moduly pro běžné protokoly
 • Analogové a digitální vstupy a výstupy
 • Sinusové výstupní napětí
 • Existující, nebo nové motory se servisním faktorem 1.0 mohou být použity bez omezení
 • Všechny škodlivé vyšší harmonické, které mohou způsobovat přehřátí motoru, jsou eliminovány
 • Vícestupňová pulsně-šířková modulace příznivá pro provoz motoru eliminuje momentové pulsy
 • Motor je chráněn před dU/dt namáháním
 • Délka kabelů k motoru není omezená
 • Velmi vysoká účinnost v celém rozsahu regulace
 • Odolnost vůči nestabilitám a výpadkům napájecí sítě
 • Softwarová nadstavba pro zvýšenou ochranu technologického procesu, který pohon vykonává
 • Možnost bypassu a zálohy výkonových dílů = výrazné navýšení provozní spolehlivosti
 • Volitelné redundantní ventilátory nebo čerpadla
 • Mimořádně spolehlivý

Stáhnout

 • Technický katalog ROBICON PERFECT HARMONY Stáhnout