INDUSTART M

TYP M - vestavné provedení s příslušenstvím pro zabudování do rozváděčové skříně zákazníka

Předmětem dodávky je:

  • vlastní spouštěč v krytí IP00
  • montážní deska dle rozměrů rozváděčové skříně osazená stykačem a zapojenými ovládacími obvody
  • propojovací kabeláž

Přístrojové vybavení rozváděče je totožné s vybavením typu MA.

Rozměrový náčrtek

indrozm01

indrozm02

Technické parametry

Typ: M 30 B M 45 M 90 M 125
Max. výkon motoru: 37 kW 55 kW 110 kW 155 kW
Počet startů/hod. h: 9 7 6 7
Počet rozběhů za sebou z: 4 4 4 5
Max. rotorový proud [ A ]: 140 275 425 525
*Max. rotorové napětí [ V ]: 600 600 800 800
**Max. rotorové napětí [ V ]: 500 500 550 600
Rozměry [ mm ] - A: 250 260 255 360
Rozměry [ mm ] - B: 305 325 365 365
Rozměry [ mm ] - C: 320 330 420 425
Rozměry [ mm ] - D: 250 270 320 320
Rozměry [ mm ] - E: 280 300 340 340
Rozměry [ mm ] - F: 233 257 320 320
Rozměry [ mm ] - G: 25 25 30 30
Rozměry [ mm ] - H: 10 10 10 10
Rozměry [ mm ] - I: 215 247 285 285
Rozměry [ mm ] - J: 37 37 37 37
Rozměry [ mm ] - K: - - - -
Rozměry [ mm ] - L: M8 M8 M10 M10
Hmotnost [ kg ]: 27 36 54 75
Typ: M 175 M 350
Max. výkon motoru: 200 kW 400 kW
Počet startů/hod. h: 5 4
Počet rozběhů za sebou z: 4 4
Max. rotorový proud [ A ]: 625 1100
*Max. rotorové napětí [ V ]: 1000 1200
**Max. rotorové napětí [ V ]: 750 900
Rozměry [ mm ] - A: 360 430
Rozměry [ mm ] - B: 365 500
Rozměry [ mm ] - C: 420 500
Rozměry [ mm ] - D: 320 420
Rozměry [ mm ] - E: 340 470
Rozměry [ mm ] - F: 320 360
Rozměry [ mm ] - G: 30 70
Rozměry [ mm ] - H: 10 12
Rozměry [ mm ] - I: 285 370
Rozměry [ mm ] - J: 37 37
Rozměry [ mm ] - K: - 95
Rozměry [ mm ] - L: M12 M12
Hmotnost [ kg ]: 81 165

* Udáno pro míru rozběhu f = 1.4 a dobu rozběhu 15 s při zabudování do rozváděče v krytí IP54
** Udáno pro normální rozběh. Zkratovací stykač spouštěče se dimenzuje podle skutečné hodnoty rotorového napětí U20.
*** Udáno pro brzdění reverzací chodu

 

PRINCIP FUNKCE

Spouštěče typu INDUSTART pracují na principu externí vírové kotvy, připojené přes kroužky do rotorového obvodu kroužkového asynchronního motoru. Vírová klec je realizovaná formou speciálně vyrobené třífázové tlumivky se železným jádrem, se specifickým tvarem a vlastnostmi. Jak se při rozběhu asynchronního motoru plynule zmenšuje kmitočet, zmenšuje se i plynule výchozí, velká reaktance tlumivky. Přirozená, plynulá změna impedance spouštěče tak mění klasickou momentovou charakteristiku asynchronního motoru s kroužkovou kotvou na momentovou charakteristiku asynchronního motoru s vírovou kotvou. Motor se proto rozbíhá rovnoměrně, bez skokových urychlujících impulsů obvyklých u klasického odporového spouštěče. Tím se zároveň redukuje elektrické namáhání vinutí motoru, napájecí sítě a mechanické namáhání celého pohonu.

Základní podmínkou takto navržené vírové kotvy je kvalitní tepelná izolace vinutí tlumivky vůči železnému jádru tlumivky, ve kterém při rozběhu vznikají dominantní tepelné ztráty a která dále zvyšuje tepelnou kapacitu spouštěče danou železným jádrem a konstrukcí spouštěče.

Předností proti jiným typům spouštěčů je u spouštěčů INDUSTART jejich vysoká tepelná kapacita, malé rozměry a nízká hmotnost, jak vyplývá z typové tabulky spouštěčů, při absenci jakékoliv kapaliny ve spouštěči a minimalizaci počtu spínacích prvků. Spouštěč ve standardním zapojení obsahuje pouze jediný stykač, který po ukončení rozběhu podle předem nastaveného časového relé, spouštěč zkratuje. Proto je pro uživatele příjemným překvapením vysoká provozní spolehlivost spouštěče.

PROVEDENÍ

Vlastní spouštěč je tvořený speciálně navrženou a vyrobenou tlumivkou na železném jádře. Vinutí tlumivky je tepelně izolované vůči jádru tlumivky, které se během rozběhu zahřívá. V kritických místech vinutí tlumivky jsou zabudovaná tepelná čidla, která při dosažení kritického oteplení vinutí iniciují vyřazení spouštěče z chodu a odstavení pohonu.

Pro větší počet ekvivalentních pohonů s menší četností rozběhů lze objednat i nestandardní provedení, které umožňuje využívat jeden spouštěč pro dva resp. více pohonů.

Standardně se spouštěč dodává ve skříních standardu Spálovský v krytí IP54, s kompletně zapojeným přístrojovým vybavením, které obsahuje zkratovací stykač, časové relé, zkratovou ochranu a světelnou signalizaci rozběh, chod, přehřátí spouštěče. Ovládací napětí je 230 V, 50 Hz.

Dodává se i vestavné provedení určené k zástavbě do stávajících rozváděčů zákazníka. Uživatel pak musí respektovat doporučené minimální rozměry rozváděče a umístění spouštěče v něm. Skříň rozváděče nemá cizí ventilaci. Při dodatečné zástavbě spouštěče do původního rozváděče se musí vždy dbát na dostatek místa kolem vinutí tlumivky a čelních desek konstrukce spouštěče, které zároveň plní funkci chladicích ploch, aby byla umožněná dostatečná cirkulace vzduchu.

Předností spouštěče je, že neobsahuje žádné pohyblivé části, kapalinnou náplň, takže má předpoklady pro dlouhý bezobslužný provoz i v extrémních provozních podmínkách.

TEPELNÁ OCHRANA

Spouštěče jsou vybavené tepelným čidlem typu KLIXON s kontaktem, který je v normální poloze sepnutý. Čidlo je vyvedené na spodní hraně desky, na kterou jsou vyvedené odbočky vinutí tlumivky.

Spouštěče dodávané ve skříňovém provedení mají většinou již tento kontakt zapojený v pomocném ovládacím obvodu podle schéma dodávaného společně s dokumentací s níže popsanou filosofií funkce.

Kontakt tepelného čidla se zapojuje do pomocného ovládacího obvodu tak, aby došlo k vypnutí a přerušení rozběhu motoru, když se kontakt rozepne během nastavené doby rozběhu na časovém relé. Může se stát, že se kontakt rozepne vlivem tepelné setrvačnosti až po ukončení rozběhu a sepnutí rotorového stykače. Tento problém je u standardně dodávaného skříňového provedení odstraněn pomocným spínacím kontaktem rotorového stykače, který kontakt čidla po sepnutí stykače přemostí.
Tepelné čidlo chrání spouštěč před spálením vlivem provozních poruch nebo chybných manipulací obslužným personálem.

Při dodatečně zjištěné vyšší náročnosti rozběhových podmínek (délka rozběhu, počet rozběhů), lze tepelnou kapacitu spouštěče dodatečně zvýšit intenzivní cizí ventilací skříně spouštěče.

POUŽITÍ

Spouštěče INDUSTART jsou vhodné pro rozběhy kroužkových asynchronních motorů u pohonů: čerpadel, ventilátorů, pasových dopravníků, jeřábů, hnětačů, lisů, odstředivek a drtičů. Vzhledem k jejich výše popsaným vlastnostem lze je samozřejmě použít:

  • pro rozběh pohonů s velkými momenty setrvačnosti,
  • jako náhradu stávajících kapalinových spouštěčů,
  • pro krátké, opakované rozběhy,

Používá se při tom stejné provedení spouštěče a stejná velikost impedance, jako při normálním rozběhu. Nezávisle na tom, při jakých zbytkových otáčkách je motor znovu rozbíhán, dosáhne spouštěč automaticky točivý moment odpovídající výkonu motoru, zvolené impedanci spouštěče a okamžitým otáčkám motoru. Při této aplikaci je třeba zvážit funkci a nastavení časového relé. Případně doplnit ovládací obvod blokováním, aby se zabránilo sepnutí stykače rotoru během opakovaného rozběhu.

  • pro provoz při reverzovaném chodu

Zapojením reverzačního stykače do obvodu statoru může být spouštěč použit pro provoz v reverzovaném chodu. Používá se stejná hodnota impedance jako při normálním provozu. Také v tomto režimu musí být rotorový stykač (časové relé viz předchozí aplikace) blokované, aby se zabránilo sepnutí během rozběhu případně brždění. Točivý moment motoru v reverzovaném chodu odpovídá minimálně momentu při rozběhu.

  • jako rozběhovou tlumivku pro omezení statorového proudu NN asynchronních motorů s kotvou nakrátko