Analýza průmyslových sítí

Nabízíme následující služby:

  • Analýza bilance činného a jalového výkonu, měření průběhu napětí, proudu, činného, jalového a zdánlivého výkonu, účiníku první harmonické, skutečného účiníku a energie ve všech typech průmyslových i veřejných sítí NN, VN a VVN.
  • Měření parametrů kvality elektrické energie - úroveň harmonických, kolísání napětí, nesymetrie napětí, atd. podle norem ČSN EN 50160, ČSN EN 61000-2-2 a ČSN EN 61000-2-4.
  • Měření frekvenčních charakteristik sítě pomocí FFT analyzátoru, měření skutečného zkratového výkonu sítě v uzlech s dominantním zdrojem harmonických.
  • Identifikace energetického rušení. Realizace opatření pro zajištění EMC v sítích s vyšším podílem nelineárních spotřebičů elektrické energie (polovodičové měniče, elektrotepelné spotřebiče pracující s elektrickým obloukem, rozsáhlé osvětlovací soustavy, apod.).

Divize Realizace a inženýrink