Předprojektová příprava staveb

Nabízíme následující služby:

  • Odborné studie a posudky.
  • Analýzy technického řešení v silnoproudé elektrotechnice a studie proveditelnosti.
  • Zabezpečení vstupních podkladů pro projektovou přípravu staveb v oblasti silnoproudé elektrotechniky.
  • Stanovení základních charakteristik zařízení podle ČSN 33 2000-1 ed. 2.
  • Rozbory technických stavů napájecích sítí hlavně z hlediska optimálního provozu a zajištění EMC.
  • Využití speciálních programů pro výpočty zkratových poměrů, výpočty průběhů elektrického zatížení regulovaných a neregulovaných spotřebičů, výpočty rozdělení napětí, proudů a ztrát při ustáleném chodu elektrických sítí, výpočty harmonických napětí, proudů a frekvenční charakteristiky elektrických sítí, kontrolu dimenzování kabelů, výpočty nastavení a selektivity ochran, výpočty elektrických charakteristik obloukových pecí a indukčních ohřevů, světelně-technické výpočty, atd.

Divize Realizace a inženýrink

zkraty