Projektová příprava staveb

Nabízíme následující služby:

 • Nákup a dodávka elektrických zařízení a částí elektrických instalací.
 • Dodávka a rekonstrukce zkušeben elektrických strojů a přístrojů. Zákaznická řešení na „klíč“, ve spolupráci s ostatními divizemi firmy.
 • Zabezpečení všech projektových a inženýrských činností při realizaci staveb v oblasti silnoproudé elektrotechniky a EMC.
 • Projednání schvalovacích dokladů, vyjádření a povolení nutných pro zahájení a ukončení investiční akce.
 • Zajištění financování ekonomicky náročných staveb a investičních akcí.
 • Zajištění a koordinace projekčních a stavebních prací, optimalizace návaznosti ostatních profesí na dodávky a montáž technologií.
 • Zpracování projektové dokumentace podle platné legislativy a normativních požadavků ČSN a TNI.
 • Projektová dokumentace vytvořena v programech Microsoft Office – Word, Excel, MS Project, výkresy a elektrotechnická schémata v programech AutoCAD a Eplan Electric P8.
 • Zákazník může obdržet dokumentaci v tištěné i elektronické podobě.
 • Projektovou dokumentaci je možné zpracovat v jiném jazyce - v angličtině, němčině a ruštině.
 • Zajištění výkonu autorského nebo technického dozoru na stavbě.
 • Vypracování programů individuálních a komplexních zkoušek.
 • Zabezpečení zkušebního provozu, provádění komplexních a garančních zkoušek v oblasti elektrických průmyslových sítí, zejména ve vodárenském odvětví, hutnickém a sklářském průmyslu.

Divize Realizace a inženýrink

Tiskové zprávy:

Vysoké učení technické v Brně - Laboratoř spínacích přístrojů
TES Vsetín, s.r.o. - Prototypové centrum
ABB, s.r.o. - Zkušebna pro servis motorů a generátorů

DRI projekt