Kompenzační rozváděče pro průmyslové sítě

Nabízíme plně automatická zařízení pro kompenzaci jalového výkonu, případně i eliminaci energetického rušení v průmyslových sítích se jmenovitým napětím do 1000 V.

Technická data:
Napěťová soustava: 3PEN ~50 Hz, 400 V /TN-C případně 3 ~50 Hz, 690 V /IT
Krytí: až IP65/20
Sekundární proud PTP: 1 A nebo 5 A
Teplota prostředí: -10 °C až +40 °C
Instalovaný výkon: až 960 kvar

 

Kompenzační výkon je řízen 6-ti nebo 12-ti stupňovým mikroprocesorovým regulátorem jalového výkonu Redwave ELCOM, umožňujícím optimální nastaveni a využití jednotlivých kompenzačních stupňů pro konkrétní aplikaci. Regulátor indikuje připojené kompenzační sekce a momentální hodnotu účiníku. Po změně režimu pak zobrazuje proudy jednotlivými kompenzačními sekcemi, počty sepnutí jednotlivých spínacích prvků a hodnoty veškerých nastavitelných parametrů jako jsou účiník a regulační zpoždění.

Kondenzátory neobsahují toxické látky, jsou samohojitelné a vybavené přetlakovou pojistkou (výrobce VISHAY Roederstein).

Nabízíme spínané kompenzační sekce s výkonem od 5 do 60 kvar.

Speciální spínací prvky jsou s tzv. "odporovým spínáním" pro spínání kapacitních proudů (Klöckner Moeller nebo Benedict) pro aplikace s rychlejšími změnami jalového výkonu umožňujícími i rychlovybíjení kondenzátorů.

Jištění spínaných sekcí je zajištěno výkonovými pojistkami v pojistkových odpínačích.

Jako vstupní spínací prvek je podle přání zákazníka montován jistič, pojistkový odpínač s výkonovými pojistkami nebo odpojovač.

Pro průmyslové sítě napájející spotřebiče generující vyšší harmonické jsou spínané kompenzační sekce doplněny ochrannými tlumivkami, které jednak chrání kompenzační kondenzátory proti proudovému přetěžování, jednak průmyslovou síť proti vzniku nebezpečných rezonancí. Ochranné tlumivky vyrobené divizí Výroba akciové společnosti ELCOM jsou navrženy a vyrobeny s ohledem na české i evropské normy upravující jmenovitá napětí včetně odchylek a úrovně energetického rušení v jednotlivých typech sítí.

Zvlášť vysoké úrovně energetického rušení (například způsobované fázově řízenými elektrotepelnými spotřebiči) je možné eliminovat pomocí kompenzačních filtrů, které jsou součástí chráněných kompenzačních rozváděčů. Jedná se o sériový LC obvod s vysokou proudovou zatížitelností, jehož kompenzační výkon doplňuje kompenzační výkon spínaných sekcí.

Kompenzační rozváděče, zejména kompenzační rozváděče chráněné a kompenzační rozváděče osazené kompenzačními filtry jsou firmou ELCOM, a. s. dodávány pro konkrétní technické aplikace. Dodávce předchází analýza sítě, v níž bude rozváděč instalován, spočívající buď ve studiu podkladů od výrobců jednotlivých kompenzovaných spotřebičů, nebo u sítí již provozovaných měření výkonových bilancí a úrovní energetického rušení.

Po ukončení montáže a uvedení do provozu je vždy prováděno garanční měření pro ověření správnosti funkce kompenzačního rozváděče a jeho vlivu na kompenzovanou síť.