Hrazené a nehrazené kompenzace VN

Nabízíme:

 • Nabízíme skříňové kompenzační rozváděče pro sítě 6 kV a 10 kV, které jsou určené pro centrální nebo individuální kompenzaci.
 • Rozváděče jsou vyráběné ve dvou provedeních, jako nehrazené a hrazené. Nehrazené provedení je s tlumivkami nebo bez tlumivek. Činitel hrazení u hrazených kompenzací je 5, 7, 8 a 13 %.
 • Kompenzační stupeň je možné vyrobit s libovolným výkonem v rozsahu přibližně 100-1500 kvar, typické bývají například stupně 200, 400 a 800 kvar. Jednotlivé stupně mohou být podle potřeby sestavovány do kompenzačních rozváděčů o výkonu až několika Mvar.

Popis technického řešení:

  • Nehrazená kompenzace je vhodná pro sítě s malým instalovaným výkonem nelineárních spotřebičů. Před kondenzátory je zařazena trojfázová vzduchová tlumivka pro omezení zapínacího proudu (50-100 μH) nebo je provedení bez tlumivky.
  • Hrazená kompenzace je určena pro sítě s vyšším instalovaným výkonem nelineárních spotřebičů. Před kondenzátory je zařazena trojfázová tlumivka s železným jádrem (s činitelem zatlumení 5-8 %).

 • Přívodní pole kompenzačního rozváděče VN je vybaveno svodiči přepětí a přípojnicemi pro připojení kabelů.
 • Spínacím prvkem kompenzačního stupně je stykač ABB SACE s pojistkovou nástavbou. Volitelně je možné provedení bez spínacího prvku pouze s pojistkami, přičemž hlavní vypínač je umístěný v nadřazeném rozváděči VN, na který je stupeň připojený.
 • Jsou použity trojfázové kondenzátory VISHAY, s přetlakovou pojistkou na nádobě, vnitřními pojistkami jednotlivých svitků a vybíjecími rezistory v nádobě kondenzátoru. Pro ochranu proti spínacímu přepětí může být mezi stykačem a kondenzátorem instalovaný RC člen.
 • U hrazených kompenzačních stupňů je použita trojfázová tlumivka se železným jádrem a s vysokou linearitou magnetického obvodu, vyráběná renomovanou německou firmou MANGOLDT. Tlumivka je vybavena teplotním čidlem ve vinutí.
 • Komponenty jsou instalovány ve speciální robustní skříni, která je vybavena např. zesílenými zámky a koncovým spínačem na dveřích. Hrazená kompenzace je dále vybavena termostaty, ventilátorem a topením pro případné umístění pod přístřeškem. Rozměry typizované skříně jsou 800 x 2200 x 1500 mm (Š x V x H).
 • Nehrazená kompenzace je umístěna v jedné typové skříni a hrazený stupeň je umístěný ve dvou skříních. Jednoduchá skříň (bez přívodního pole) může být použita pro individuální kompenzaci velkých asynchronních motorů (přibližně o výkonech 500-3000 kW).
 • U vícestupňových kompenzací je možné dodat samostatnou skříň pro regulaci a monitorování kompenzace osazenou mikroprocesorovým regulátorem účiníku, s možnou vazbou na vyšší úroveň řízení. Volitelným vybavením může být dotykový displej pro signalizaci stavů, poruch a měření, případně ovládání atd.

Divize Realizace a inženýrink

Hraz1

Hraz2