Ochranné tlumivky pro kompatibilní kompenzátory účiníku

Základní provedení tlumivky je určeno pro třífázové kompenzační sekce s instalovaným výkonem kondenzátorů od 6,67 kvar do 60 kvar, jak je požadováno výrobci kompenzačních rozváděčů. Nová řada tlumivek obsahuje tlumivky použitelné pro všechny typy kompenzačních kondenzátorů různých výrobců a respektuje potřebu dodávat chráněné kompenzační sekce, jejichž kompenzační výkon je v celých desítkách kvar.

 

Návrh a konstrukce odpovídají:

 • Normě ČSN EN 61000 část 2-4, která uvádí kompatibilní úrovně v průmyslových sítích
 • Normě ČSN EN 50160, která uvádí max. povolené hodnoty harmonických ve veřejných sítích
 • Nové jmenovité hodnotě napětí ve veřejných sítích (včetně povolených odchylek), která byla zavedena v roce 2003. Nové instalace už musí odpovídat tomuto napětí.
 • Optimálnímu naladění pro omezení rušivých proudů všech kmitočtů, zejména kmitočtů HDO.
 • Použití v zapojení s kondenzátory se jmenovitým napětím 440 V.

Náročným požadavkům vyhovuje toto provedení:

 • Třísloupkové (jádrové) provedení
 • Šest vzduchových mezer (mezi sloupky a spojkami)
 • Orientované transformátorové plechy
 • Vodiče s izolací F
 • Stažení jádra pomocí svorníků a sklolaminátových pásků
 • Vinutí cívek bez koster a svorek (samonosné s volnými konci)
 • Pouze dvě rozměrové varianty řezů plechů jádra
 • Na přání zákazníka a s ohledem na specifické vlastnosti kompenzovaného zařízení různé činitele zacívkování (od 5 % do 14 %)

 

Parametry nové řady ochranných tlumivek (pro činitel zatlumení 7 %):

Typové označení tlumivky EL-3L 12.400/440-e/7
12.400/440-f/7
14.400/400-e/7
14.400/440-f/7
20.400/440-e/7
20.400/440-f/7
Jmenovitý výkon kondenzátoru [kvar]
12,5
14,05
20,00
Kompenzační výkon sekce [kvar]
11,11
12,49
17,77
Jmenovité síťové napětí [V]
400
400
400
Rezonanční kmitočet [Hz]
189
189
189
Činitel zatlumení
7 %
7 %
7 %
Jmenovitý proud tlumivky [A]
16,0
18,0
25,5
Maximální efektní proud tlumivky [A]
20,7
21,3
33,1
Jmenovitá indukčnost tlumivky [mH]
3,45
3,07
2,16
Ztráty tlumivky [W]
38
30
60
Hmotnost [kg]
10,5
11,5
14,5
Typové označení tlumivky EL-3L 22.400/440-e/7
22.400/440-f/7
25.400/400-e/7
25.400/400-f/7
28.400/440-e/7
28.400/440-f/7
Jmenovitý výkon kondenzátoru [kvar]
22,50
25,00
28,10
Kompenzační výkon sekce [kvar]
20,00
22,22
24,97
Jmenovité síťové napětí [V]
400
400
400
Rezonanční kmitočet [Hz]
189
189
189
Činitel zatlumení
7 %
7 %
7 %
Jmenovitý proud tlumivky [A]
28,9
32,1
36,0
Maximální efektní proud tlumivky [A]
34,11
37,9
42,6
Jmenovitá indukčnost tlumivky [mH]
1,92
1,73
1,53
Ztráty tlumivky [W]
60
80
73
Hmotnost [kg]
22,5
23,5
23,5
Typové označení tlumivky EL-3L 40.400/440-a/7
...
40.400/440-f/7
45.400/440-a/7
...
45.400/440-f/7
50.400/440-a/7
...
50.400/440-f/7
Jmenovitý výkon kondenzátoru [kvar]
40,00
45,00
50,00
Kompenzační výkon sekce [kvar]
35,55
39,99
44,43
Jmenovité síťové napětí [V]
400
400
400
Rezonanční kmitočet [Hz]
189
189
189
Činitel zatlumení
7 %
7 %
7 %
Jmenovitý proud tlumivky [A]
51,0
57,7
63,8
Maximální efektní proud tlumivky [A]
66,5
68,22
82,9
Jmenovitá indukčnost tlumivky [mH]
1,08
0,96
0,86
Ztráty tlumivky [W]
110
100
138
Hmotnost [kg]
28,0
31,0
30,5
Typové označení tlumivky EL-3L 56.400/440-a/7
...
56.400/440-f/7
60.400/440-a/7
...
60.400/440-f/7
Jmenovitý výkon kondenzátoru [kvar]
56,20
60,00
Kompenzační výkon sekce [kvar]
49,94
53,32
Jmenovité síťové napětí [V]
400
400
Rezonanční kmitočet [Hz]
189
189
Činitel zatlumení
7 %
7 %
Jmenovitý proud tlumivky [A]
72,1
76,6
Maximální efektní proud tlumivky [A]
85,2
99,5
Jmenovitá indukčnost tlumivky [mH]
0,77
0,72
Ztráty tlumivky [W]
124
165
Hmotnost [kg]
33,0
36,0

Klíč typového označení:

Klíč typového označení

Stáhnout