Elektromontáže v sítích NN a VN

Nabízíme následující služby:

  • Provádění elektromontážních prací kvalifikovanými pracovníky.
  • Silnoproudá zařízení a instalace NN a VN (6-36 kV) v prostorech bez i s nebezpečím výbuchu E1/A a E1/B (viz certifikát).
  • Elektroinstalace pro průmyslové a obchodní stavby, trafostanice a rozvodny.
  • Montáže rozvodů a silnoproudých zařízení v průmyslových rozvodech s důrazem na zajištění elektromagnetické kompatibility (např. frekvenční měniče, elektrické pohony, zkušebny elektrických strojů a přístrojů, aj.).
  • Montáže rozvodných zařízení vyrobených firmou ELCOM, a.s. (divize Výroba) nebo výrobků jiných dodavatelů.
  • Montáže podle vlastních projektů nebo podle dokumentace jiných projekčních kanceláří.
  • Využití moderních technologií pro ukončování a spojování silových vodičů a kabelů.
  • Výkon autorského a technického dohledu nad provedením stavby, uvedení stavby do provozu a užívání. Příprava kolaudací.
  • Revize, seřízení technologie/instalace, ověřovací měření.

Divize Realizace a inženýrink

 

DRI elmont