Speciální rozváděče nízkého napětí

Rozváděče vyžadující speciální krytí a rozváděče s vysokými nároky na zajištění elektromagnetické kompatibility jednotlivých komponentů a bloků rozváděče (silové spínací a jisticí prvky, řídicí automaty případně řídicí počítače, bateriové zdroje apod.), případně zajištění elektromagnetické kompatibility celého systému průmyslových rozvodů (použití speciálních silových vodičů a kabelů).