DAK-2 Konvertor napětí 3 kV

Měnič trakčního napětí DAK-2 je určen k přeměně stejnosměrného trakčního napětí 3 kV na stejnosměrné napětí 460 V. Jeho hlavní využití je předpokládáno pro napájení univerzálního napájecího zdroje UNZ a elektrického ohřevu výměn.

Základní charakteristické hodnoty

Výkon měniče PN 32 až 256 kW
Vstupní ss. jmenovité napětí U1N 3000 V dle ČSN EN 50163
Vstupní napětí maximální U1M 3900 V
Vstupní napětí minimální U1m 2000 V
Zvlnění zpětného vstupního proudu f1Z 600 Hz
Výstupní ss. jmenovité napětí U2N 460 V
Výstupní napětí maximální U2M 539 V
Výstupní napětí minimální U2m 391 V
Výstupní jmenovitý proud I2N 70 až 556 A
Účinnost h 95 %
Teplota okolí nA -40 až +40 °C
Návrhová hodnota střední doby mezi poruchami (MTBF) tp >30000 h
Přetížitelnost 1 min
1 h
200 %
130 %
110 %
Pomocné napětí (start, diagnostika) 230 V 50 Hz

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Ochrana neživých částí

  • Ochrana vysokonapěťové části před nebezpečným dotykovým napětím se provádí ukolejněním ve smyslu ČSN 34 2600 a ČSN 34 1500
  • Ochrana nízkonapěťové části před nebezpečným dotykovým napětím se provádí některým ze způsobů definovaných v ČSN 33 2000 - 4 - 41

Ochrana živých částí

Ochrana živých části DAK-2 se zajišťuje krytím a polohou

Ochrany proti přepětím

Měnič je odolný proti spínacím pochodům na trakčním vedení tak, že při těchto jevech normálně pracuje nebo krátkodobě (na dobu, kdy je trakční napětí mimo meze) přeruší svou činnost.

Při atmosférických poruchách může měnič přerušit svou činnost, v krajním případě může (při přímém úderu blesku do TV) dojít k zapůsobení nadproudových ochran, nedojde však ke zničení zařízení.

Podmínky EMC

Jsou dodrženy podmínky stanovené v normách povolující radiofrekvenční rušení pro průmyslová prostředí popř. stanovené v podmínkách ČD.

Umístění

Měnič DAK-2 se zpravidla umisťuje na betonový základ v blízkosti místa, kde lze připojit zpětné vedení měniče na zpětné kolejnicové vedení.

Kabelová vedení mezi DAK-2 a skříněmi UNZ a se musí vést tak, aby délka kabelových vedení byla co nejkratší a dále aby plocha tvořena přívodními vodiči do UNZ byla minimální.

Druh prostředí

Druh prostředí podle ČSN 33 2000-3:

Jedná se o venkovní prostředí s otřesy (AA2, AA4, AB2, AC1, AD4, AE4, AG2, AH2, AK1, AL2, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR3, AS3, AS1, BA5, BC3, BD1).

Teplota okolí

Teplota okolního vzduchu se předpokládá v rozmezí - 40 °C až 40 °C

Vlhkost vzduchu

Relativní vlhkost vzduchu se předpokládá pro venkovní zařízení

Rozměry

Výkon 32 kW: 1000 x 800 x 2000 mm
Výkon 64 kW: 1200 x 1000 x 2000 mm