Statický měnič kmitočtu ELSTR 75

Statický měnič kmitočtu ELSTR 75 je určen jako náhrada rotačních měničů frekvence 50/75 Hz, které slouží pro napájení rozvodu traťového zabezpečovacího zařízení ČD a ŽSR, jež používá frekvenci 75 Hz. Jedná se o zařízení, vyrábějící sinusové třífázové napětí 3 x 380 V/75 Hz z napětí 3 x 400 V/50 Hz prostřednictvím statického měniče kmitočtu.

V porovnání se systémy, které pracují na základě rotačních měničů lze shrnout výhody statických měničů následovně:

  • Vyšší účinnost
  • Nižší provozní náklady
  • Menší hlučnost
  • Menší zastavěný prostor
  • Snadná instalace
  • Možnost synchronizace dvou vzdálených měničů

Pro soufázovou činnost dvou vzdálených měničů je součástí zařízení synchronizační jednotka.

Výkon zdroje je 90 kVA (verze ELSTR 90/75) nebo je možné na zvláštní přání dodat i zdroj s vyšším výkonem (další technické parametry viz. technické podmínky).

elsch 

Popis činnosti

Statický měnič je napájen napětím 3 x 400 V/50 Hz, toto napětí je usměrněno, vyhlazeno kondenzátorovou baterií a pomocí tranzistorového můstku rozstřídáno na frekvenci 75 Hz. Pro vyhlazení výstupního napětí na sinusový tvar je dále zařazen sinusový filtr. Výstup zdroje je třífázový se sdruženým napětím 3 x 380 V, následná transformace se provádí ve VN částech rozvodny, které nejsou součástí zdroje ELSTR.

Bezpečnou kontrolu, tj. kontrolu dovoleného rozmezí hodnot výstupního napětí a kmitočtu, zajišťuje kontrolní obvod měničů KOM. Pro svou činnost potřebuje ELSTR pomocné napětí 24 V.

ELSTR se ovládá pomocí panelu TERM401 umístěného na předních dveřích rozváděče ELSTR. Tento ovládací panel umožňuje kompletní nastavení parametrů měniče. Popisované zařízení ELSTR je možno rovněž připojit na stávající systém dálkového ovládání. Pak je možno dálkově měnič zapnout, vypnout, popř. zjistit pomocí hlášení v jakém stavu se zdroj nachází.

Modifikace velikosti, rozsahu výkonu, napětí a ostatních parametrů lze konzultovat a přizpůsobit eventuálním požadavkům zákazníka.