Univerzální napájecí zdroj UNZ1

ÚČEL A FUNKCE SYSTÉMU

Univerzální napájecí zdroj UNZ je modulární decentralizovaný napájecí systém určený pro napájení železničních zabezpečovacích zařízení a dalších energetických zařízení v železničních stanicích.

UNZ umožňuje ve smyslu ČSN 34 2600, ČSN 34 2613 a TNŽ 34 2606 bezpečné napájení kolejových obvodů 75 Hz i 275 Hz používaných u ČD a ŽSR.

Volba pracovních kmitočtů všech jednotlivých měničů kmitočtu je však obecně volitelná v rozsahu 0,2 Hz až 300 Hz s rozlišením 0,2 Hz, takže uvedený systém je použitelný i u jiných železničních správ.

Zdroje UNZ mohou v závislosti na požadavcích zákazníka zajišťovat dodávky všech nebo jen některých z následujících napětí:

 • 3 x 400 V, 50 Hz
 • 2 x 230 V, 75 Hz nebo 2 x 220 V, 75 Hz
 • 2 x 230 V, 275 Hz nebo 2 x 220 V, 275 Hz
 • Stejnosměrného napětí 24 V

 

Zdroje UNZ mohou být napájeny z:

 • 3 x 400 V, 50 Hz
 • 3 x 400 V, 75 Hz
 • Jedno-fázovým napětím 400 V, které je odvozeno od trolejového napětí 25 kV, 50 Hz nebo 3 kV=
 • Místní energetické sítě 6 kV (50 Hz i 75 Hz) - napětí UV
 • Pojízdného napájecího zdroje - napětí UD

 

UNZ dovoluje zajistit napájení zabezpečovacích zařízení z trolejového vedení, jehož rozptyl napětí je podstatně vyšší, než je rozptyl napětí obvyklých energetických napájecích soustav - jednofázové nízké napětí UTS odvozené z napětí jednofázové trakční proudové soustavy a jednofázové nízké napětí UTE odvozené z napětí stejnosměrné trakční proudové soustavy.

Vysokonapěťová zařízení nejsou součástí UNZ.

unz

 

UNZ v jednom zařízení slučuje:

 • Zdroj nepřerušeného napájení (UPS) využívající bezúdržbové baterie, který současně eliminuje velké kolísání vstupních napájecích napětí
 • Zařízení pro generování třífázového napětí 50 Hz - napětí US a UN
 • Zařízení pro generování dvou jednofázových napětí 275 Hz - napětí U275k a U275m
 • Zařízení pro generování dvou jednofázových napětí 75 Hz - napětí U75k a U75m

 

Výkonové a proudové parametry těchto základních technických podmínek se vztahují jen na systém UNZ-1, pro systém UNZ-2 se přiměřeně mění jen výkonové a proudové parametry.

Prvky systémů UNZ-1 i UNZ-2 mají dimenzování všech dílů i rozvodů na výše zmíněné maximální výkony, pouze kapacita baterií, výstupní filtry a výstupní transformátory se dimenzují v později stanovených kapacitních nebo výkonových stupních podle potřeby lokality nasazení zařízení.