Pomocné zdroje kolejových vozidel

Měnič nouzového napájení ventilace metra

Statický měnič, napájený z baterií o 110 V, je používaný pro havarijní napájení ventilace s asynchronními motory u vozů metra.

Charakteristika

 • Sinusová PWM technologie
 • Plynulý rozběh motoru, realizovaný zvyšováním napětí po rampě
 • Zpětnovazební řízení výstupního napětí
 • Proudové omezení – v případě nárůstu proudu se sníží výstupní napětí
 • Výstupní ochrana proti zkratu
 • Automatický restart pro zotavení po poruše
 • 150% krátkodobé přetížení (na 1 min.)
 • Sledování provozní doby pomocí čítače
 • Indikace provozního stavu přes plovoucí kontakty
 • Bez izolace mezi vstupem a výstupem
 • Diagnostika a nastavení přes PC

Řízení měniče

Náběh měniče je automatický, buď s definovaným zpožděním po zapnutí, nebo zpoždění je dáno vstupem externího signálu.
Externím vstupem digitálního signálu si lze vybrat z několika přednastavených pracovních bodů. Pracovní body jsou definovány výstupním napětím a frekvencí.

Provedení

 • Otevíratelná lakovaná nerezová skříň
 • Připojení konektory (ILME nebo Harting)
 • Diagnostika je připojena pomocí konektoru D-SUB9M
 • Přesné specifikace budou dohodnuty v průběhu realizace zakázky

Přístroje splňují tyto normy:

 • ČSN EN 50155
 • ČSN EN 50121
 • ČSN EN 61373

Stáhnout

 • Měnič nouzového napájení ventilace Metra Stáhnout