Dynamická kompenzace účiníku

Dynamická kompenzace účiníku umožňuje eliminovat mnohé nevýhody, které se ještě stále objevují u konvenčních elektromechanických kompenzačních zařízení.
Konvenční systémy pracují na bázi stykačů, pro připojení kondenzátorů k síti. Spínací doba je ovlivněna vybíjecí dobou kondenzátorů, která je vyšší než 1 minuta.

Dynamické systémy kompenzace účiníku v podobě elektronických tyristorových modulů firmy ELCOM a.s. nahrazují pomalejší elektromechanické spínače.

 

Výhody dynamické kompenzace účiníku

 • Snížení jalového výkonu v energetických zařízeních (menší účet za elektřinu i při rychle se měnící zátěži)
 • Spínací doby kratší než 7 ms
 • Úspora nákladů při investování do nových elektrických zařízení (nízkonapěťový hlavní rozvod, energetická rozvodná zařízení, průřezy kabelů, aj.)
 • Stabilizace síťového napětí (např. téměř nulový úbytek napětí při svařování)
 • Snížení míhání, blikání
 • Spínání bez přechodových jevů
 • Prodloužení životnosti kompenzačního zařízení
 • Prodloužení životnosti koncových spotřebičů

 

Charakteristické použití

 • Svařovací zařízení
 • Průmyslové lisy
 • Průmyslové jeřáby
 • Výtahy ve výškových budovách

Dynamická kompenzační zařízení se uplatní tam, kde je požadováno rychlé, bezporuchové spínání a kde původní zařízení těmto novým požadavkům již nevyhovují. Zařízení dynamické kompenzace s moderními tyristorovými moduly a inteligentními regulátory umožňují kompenzaci jalového výkonu v aplikacích s rychlými změnami zátěže.